Yds Kursu İstanbul
YDS KURSU İSTANBUL PROGRAMI

Yds Kursu İstanbul Program İçeriği

1 – Yds Kursu İstanbul ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu İstanbul ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Kursu)

1 – YDS KURSU İSTANBUL ( BİREBİR ÖZEL YDS KURSU ):  YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde, öğrencinin YDS sınavında başarılı olabilmesi ve yüksek bir skor elde edebilmesi için sınavda gereksinim duyulan tüm bilgi, teknik ve sistemlerin içinde net, açık ve herkesin anlayabileceği bir tarzda anlatıldığı, sınavda bulunan tüm  soruların yanıtlarının  nasıl verilmesi gerektiğinin bulunduğu, özellikle akademik kelime haznesi zayıf olan öğrencilerin bu konuda gelişmesi için özel olarak kelime haznesini geliştiren ve sayısını çoğaltan alıştırmaların verildiği,  YDS sorularının çözümü ile ilgili bilgilerin tek,tek açıklandığı   birebir alınan özel YDS kursu İstanbul programlarının uygulandığı öğrenci, kursun yapılacağı gün ve saatleri kendi belirler ve böylece özel yaşamında, kursa katıldığı için özel bir değişiklik yapma gereği duymaz ve rahatça kurs alır. Kaç ders verilmesi gerektiği, aday öğrencinin seviyesine,  kurslarda  anlatılanları anlama yetisine ve sınavda almak istediği nota göre, uzman hocalardan oluşan ekip aracılığı ile belirlenir ve tespit edilen kişiye özel YDS kursu İstanbul  programı  uygulama safhasına konulur.

Uygulama aşamasına geçildiğinde öğrenciye YDS kursu İstanbul kampüslerindeki YDS kursu İstanbul bölümünde uygulanan YDS kursu İstanbul programı, öğrencinin bilgi açısından tüm eksik ve yetersiz yanlarını toparlayan, onaran ve seviyesini yükselten  özelliklere sahip tamamen YDS kursu alan ” öğrenciye özgü ve özel ” nitelikleri olan bir tarzdadır. Ayrıca, tüm incelik, ayrıntı ve özellikleri ile uygulandığında öğrenciyi sınava tam olarak hazır hale getirir.

2 – YDS KURSU İSTANBUL ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS KURSU  ): YDS kursu İstanbul için  YDS kursu İstanbul   departmanında uygulanan YDS kursu İstanbul panellerindeki YDS kursu İstanbul öğretilerinde,  seviyeleri bir birine eşit olmazsa bile  olabildiğince denk olan aday öğrencilerden 4 kişilik homojen gruplar oluşturulur ve bu gruplara katılarak YDS kursu alınabilir. Defalarca denenmiş ama bir türlü başarılı olamamış programlardan çok daha farklı ve düzenleme açısından çok daha değişik, öğrenciye yaklaşımı benzerlerinden kat kat üstün, toplu derslere katılan her öğrencinin aklına, zekasına ve mantığına birebir direk olarak etki eden, sayı az olduğundan öğrencilerin  uygulama aşamasında hemen geliştirici ve seviye yükseltici özelliklerinden  ötürü güvenini kazanan ve morallerini yükselten   bu özel düzenlenmiş ciddi ve teşvik edici   YDS kursu İstanbul programının kaç dersten oluşturulacağı, öğrencilerin seviyesine, algılama kapasitesine  ve almak istediği nota göre belirlenir.

YDS kursu İstanbul platformunda YDS kursu İstanbul  için yapılan organizasyonlarda, gruplarının 4 öğrenci ile kurulması, bütünü ile öğrenci çıkarlarına uygun bir uygulamadır. YDS kursu İstanbul eğitimlerinde sayı azaldıkça, 4 den daha fazla gruplarda verilen  öğrencilerin sahip olmadığı bazı imkanlar daha  rahat kullanılır hale gelir. Öğrenci rahatlıkla soru sorabilir ve kursu veren eğitmenler de öğrencilerle birebir ilgilenebilir ve iletişim kurabilir, Bu durum da kurs alan öğrencilere yansıyarak onların daha olumlu sonuçlar elde etmelerine yol açar.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • Zira YDS kursu İstanbul  kampüslerinde ki YDS kursu İstanbul seminerlerinde , YDS kursuna katılan aday öğrencilere ” senet ” yapılmaz ve ödemeler her iki tarafında kabul edeceği tarihlerde dengeli bir biçimde taksitle yapılır.
  • YDS kursu İstanbul etkinliklerinde YDS kursu İstanbul  için organize edilen YDS kurslarında, sınavda akademik kelimeler çok önemli olduğundan, hazırlanan özel alıştırmalar aday öğrencilere verilir ve kelime haznesi açısından gelişmelerine katkı sağlanır.
  • YDS kursu İstanbul öğretimlerinde hazırlanan YDS kursu İstanbul programlarının uygulama aşamasında, adaylara bilgi dışında  sınav çözüm teknikleri eğitimi verilerek sınavda işleri kolaylaştırılır.
  • YDS kursu İstanbul forumlarındaki YDS kursu İstanbul programlarında görev alan  hocalar, kesinlikle öğretmeyi çok iyi bilen, uzman hocalardır.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİ 

  • Mutlaka sınavı vermek ve yüksek not almak isteyen aday öğrencilere birebir özel YDS kursu almaları önerilir. özel kursun pahalı olduğu sanılarak birebir özel kurs almaktan korkmayın. Eğitim süresi bittiğinde, grup kurslarına katılan öğrencilerin ödediği ile birebir özel kurs alanların ödeme miktarları aşağı yukarı bir birbirine denk gelir.
  • Ayrıca, özel YDS kursları, kalabalık gruplarla alınan kurslara oranla daha kısa sürede biter. Birebir özel kurs bile alsanız kişisel çalışmalar yapılmalı. Bol, bol  akademik kelime ezberlemek bunlardan bir tanesidir. Kurslarda hocalar bunları size ezberletemez. Bu tamamen kişisel çalışma gerektiren bir aktivitedir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.