Yds İngilizce Kursu İstanbulYDS İNGİLİZCE KURSU İSTANBUL  PROGRAMI

Yds İngilizce Kursu İstanbul Program İçeriği

1 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( Birebir Özel Yds İngilizce Kursu )
2 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla Yds İngilizce Kursu )

1 – Yds İngilizce Kursu İstanbul  ( Birebir Özel Yds İngilizce Kursu ):   YDS İngilizce Kursu İstanbul etkinlikleri çerçevesinde  YDS İngilizce Kursu İstanbul eğitim merkezindeki YDS İngilizce Kursu İstanbul platformunda düzenlenen ve YDS İngilizce Kursu İstanbul seanslarında ki YDS İngilizce kursu İstanbul eğitimlerinde, birebir  verilen YDS İngilizce kursu  İstanbul  kapsamında, öğrencinin bilgi ve becerisi ile birebir uyumlu, ona özgü ve özel bir nitelik ve özellik taşıyan , içerdiği tüm özel teknik bilgiler, taşıdığı sistem ve yöntemlerle sadece YDS kursu alan öğrenciye dönük mutlak başarı ve yüksek skor elde etmeye odaklanmış olan  içeriğinde YDS sorularının nasıl çözüleceği hakkında açıklamalar barındıran, öğrencinin eksik olan akademik kelime bilgisini geliştirmeleri için onlara özel alıştırmalar sunan programların uygulandığı bu birebir özel YDS İngilizce kursunu almak için baş vurarak kayıt yaptıran öğrenci,  bu  programda yer almaktan ötürü özel bir  ayrıcalığa sahip olur ve ödüllendirilir.

 YDS İngilizce Kursu İstanbul organizasyonlarındaki  YDS İngilizce Kursu İstanbul ana birimlerimizde yer verilen vede YDS İngilizce Kursu İstanbul departmanlarındaki YDS İngilizce Kursu İstanbul eğitim aşamasında hazırlanan  YDS İngilizce Kursu İstanbul seminerleri içeriğinde, bireysel olarak  yer alan YDS İngilizce kursu kapsamında, öğrenci kazandığı  ayrıcalık  özelliğini kullanarak kendisini kesin geliştirici ve sonuç alacak hale getiren  YDS İngilizce kursu  İstanbul programını istediği gibi yönlendirebilir ve kendi özel yaşamını aksatmayacak bir biçimde gün ve saatleri seçebilir. Bu hakkını kullanan öğrenci, ders günlerini özel yaşamına göre ayarlayıp dengeleyerek işini gücünü aksatmadan bir  problem yaşamaksızın  hem ihtiyacı olan YDS kursuna gelir hemde işine gücüne ve normal günlük hayatına  devam eder.

 YDS İngilizce Kursu İstanbul adına YDS İngilizce Kursu İstanbul dershanelerinde hizmet veren  ve YDS İngilizce Kursu İstanbul kampüslerimizde kurulan YDS İngilizce Kursu İstanbul sınıflarındaki YDS İngilizce Kursu İstanbul etaplarında , verilen eğitimlerde bulunan YDS İngilizce kursu almak amacı ile kurslara baş vuran öğrencilere başarılı olmaları için kaç ders uygulanması doğru olur şeklindeki soruna da  seviyesi ve YDS sınavında almak istediği not düşünülerek karar verilir ve doğrudan öğrencinin eksik İngilizce bilgilerini tamamlayıcı ve geliştirici öğrencinin tüm niteliklerini de içine alan ” kişiye özel ve özgü YDS İngilizce kursu  İstanbul   programı “ bütün incelikleri  ile uygulamaya konur.

2 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla Yds  İngilizce Kursu ): Mevcudu fazla olan kalabalık gruplarla yada fazla sayıda öğrenci içeren sınıflarda yapılan YDS İngilizce kurslarından doğru dürüst bir sonuç alınamadığı ve herkesin bildiği ve inkar edemeyeceği bir gerçektir. Bu nedenle,  YDS İngilizce Kursu İstanbul seminerlerinde YDS İngilizce kursu  İstanbul  programlarının uygulama safhasında kalabalık nedeni ile bir takım aksaklıklar olması doğaldır. YDS İngilizce Kursu İstanbul uygulamaları içerisinde özel olarak organize edilen YDS İngilizce kursu  İstanbul etkinlikleri kapsamında öğrencilere uygulanan programlarda bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacı ile, bilimsel veriler sonucu elde edilmiş ” 4 kişi ile yapılan YDS grup kurslarından  elde edilen sonuçların doyurucu olduğu ” gerçeği de göz önüne alınarak, seviyeleri bir birine denk olan homojen küçük sınıflar oluşturduk.

 YDS İngilizce Kursu İstanbul seanslarındaki YDS İngilizce Kursu İstanbul için kurulan kampüslerde gerçekleştirilen YDS İngilizce Kursu İstanbul etkinlikleri bünyesindeki YDS İngilizce Kursu İstanbul organizasyonlarında, özel olarak toplu bir şekilde tertip edilen Yds İngilizce Kursu İstanbul  etkinlikleri kapsamında ki öğretilerde, kalabalık sınıflarda var olan sakıncaları ortadan kaldırarak öğrenciye içeriğindeki sistemlerle ve yöntemlerle adeta çağ atlatarak onları kısa bir sürede geliştiren ve ileri seviyelere taşıyan, inanılmaz derecede etkileyici bilgilerle öğrencileri grup YDS kursu olmasına karşın birebir her birini etkileyen, öğrencilerin tüm moral değerlerini  hiç bir programda rast  gelmeyecek biçimde değiştiren, düzelten ve onları YDS sınavı öncesi rahatlatan programların eşliğinde olumlu sonuçların elde edildiği yeni bir sistem geliştirdik.

 YDS İngilizce Kursu İstanbul forumlarındaki  YDS İngilizce Kursu İstanbul eğitim organizasyonlarında verilen YDS İngilizce Kursu İstanbul seminerlerinde, öğrenci sayısı az olan küçük sınıflarda düzenlediğimiz YDS İngilizce kursları ve uygulanan programlar sayesinde , öğrenci anlamadığı bir konu hakkında rahatça soru sorabilir ve de eğitmenin de öğrencilerle birebir ilgilenebilir hale gelmesini sağladık.

YDS İNGİLİZCE KURSU  için NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  •  YDS İngilizce Kursu İstanbul faaliyetleri kapsamında YDS İngilizce Kursu İstanbul ana platformundaki YDS İngilizce Kursu İstanbul da yapılan çalışmalarda ve  özel olarak toplu yada birebir  şekilde tertip edilen Yds İngilizce Kursu İstanbul  programlarında yer alan ve eğitim gören öğrencilere bu aşamada onların odaklanmalarını ve verilen kurslardan olabildiğince çok yararlanmalarını engelleyen ”  SENET ” imzalama şeklinde  bir uygulama yoktur. Hatta öğrenci isterse ödemelerini daha önceden bildirmek kaydı ve koşulu ile istediği zamanlarda taksitle de ödeyebilir.
  • YDS  herkesin de bildiği gibi oldukça zor ve akademik düzeye sahip bir sınavdır. Bu yüzden  YDS sınavında başarılı olabilmek için çok sayıda akademik kelime bilinmesi sınavın çözümü açısından olmazsa olmazdır. YDS İngilizce Kursu İstanbul eğitim departmanlarında hem toplu  hemde birebir  şekilde tertip edilen Yds İngilizce Kursu  İstanbul programlarında bu konuya çözüm getirmek ve öğrencilerin bu açıdan gelişmesini  ve kelime dağarcıklarının genişlemesini temin etmek amacı ile önceden hazırlanmış özel kelime alıştırmaları ile desteklenir ve sınavda daha rahat hareket etmeleri sağlanır.
  • YDS İngilizce Kursu İstanbul ünitelerinde tesis edilen YDS İngilizce Kursu İstanbul platformunda ve  gerek toplu gerekse birebir  şekilde organize edilen Yds İngilizce Kursu İstanbul programlarının uygulanmasında, öğrencilere noksan olan YDS bilgilerini tamamlayıcı ve düzeylerini yükseltici bilgiler yanında, onlara sınavda soruları daha hızlı ve doğru cevap vermelerine yardım eden  ” YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri kursu ” da tüm ayrıntı ve incelikleri ile verilir.
  •  YDS İngilizce Kursu İstanbul programlarındaki  YDS İngilizce Kursu İstanbul ile ilgili eğitim faaliyetlerinde görev alan  eğitmenler bilgi ve becerilerinin zirvesinde olağan üstü deneyimli ve gerçek , seçkin, saygın üniversite kökenli YDS hocalarıdır.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • Birebir özel ders alın. YDS tekniklerini ve taktiklerini çok iyi bilen ve bu açıdan da sizi geliştirebilecek hoca bulun. İngilizce bilgi, beceri ve düzeyiniz ne kadar yüksek olsa bile buna güvenmeyin ve özel ders alın.
  • Özel ders alsanız bile ders dışı kendinizi geliştirici ve seviyenizi yükseltici kişisel  çalışmalar yapın. Mesela, bol, bol akademik kelime ezberlemeyin özümseyin.
  • Dinleme yeteneğinizi ve kulak algılamalarını güçlendiren akademik seviyede özel dinleme çalışmaları yapın.