YDS HAZIRLIK DERSİ PROGRAMI
( KİŞİYE ÖZGÜ ÖZEL PROGRAMLAR )

Yds Hazırlık Dersi Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Dersi ( Birebir Özel Yds Hazırlık Dersi )
2 – Yds Hazırlık Dersi ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Dersi )

yds hgazırlık dersi1 – YDS HAZIRLIK DERSİ ( BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK DERSİ):  YDS hazırlık dersi etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık dersi müfredatına uyumlu olarak YDS hazırlık dersi uygulanan kurumlarımızda kurulmuş YDS hazırlık dersi platformundaki YDS hazırlık dersi müfredatı içerisinde verilen, birebir özel YDS hazırlık dersinin tüm incelik, özellik ve niteliklerini taşıyan, tek hedefi ve amacı öğrenciyi sınavda başarılı kılmak olan, bu ideallerini gerçekleştirebilecek bir tarzda bilgi, çağdaş YDS teknikleri ve taktikleri ile ilgili düzenlemeleri içeren birebir YDS hazırlık ders programları kişiye özel olarak hazırlanırlar. Özellikle, YDS den yüksek not almak isteyen aday öğrenciler için YDS hazırlık dersi  dallarında hazırlanan bu tür  YDS  hazırlık ders sürecinde , aday öğrenciye verilmesi gereken ders sayısı; yapılan seviye sınavından sonra ve aday öğrencinin sınavda elde etmek zorunda olduğuNOTA göre belirlenir.
 YDS hazırlık dersi alanında Yds hazırlık dersi statüsünde ki Yds hazırlık dersi birimlerimizde mevcut Yds hazırlık dersi seanslarında yabancı dil  seviyesi sıfır ” 0 ” olan aday öğrencilerin de bu programlardan yararlanması mümkündür. Şayet, hiç dil   bilmeyen ama YDS sınavına girmek zorunda olan aday öğrenciler, şayet sınavda yasal sınır olan 50-55 gibi bir puan elde etmek zorunda iseler bu uygulanan  Yds hazırlık ders programlarıyla % 100 başarı sağlarlar. Bu tür aday öğrencilere, sıfırdan başlayarak sadece dil bilgisi ve kelime haznelerini geliştirici eğitimler verilir. Tüm YDS hazırlık dersi programının  tamamlanması; YDS sınav teknikleri bilgilerinin verilmesi ile sona erer.

 YDS hazırlık dersi konusunda Yds hazırlık dersi merkezimizde gerçekleştirilen Yds hazırlık dersi  organizasyonlarında ki Yds hazırlık dersi birimlerinde kişiye özel ve özgü bir biçimde düzenlenen YDS hazırlık dersi kapsamında  daha önceden dil dersi almış ve belli, bir aşamaya gelmiş aday öğrencilere, seviyeleri belirlendikten sonra kaç YDS hazırlık dersi verileceği tayin edilir. Elbette, YDS sınavında kaç puan alması gerektiği de bu sayının tayininde önemli bir rol oynar.

 YDS hazırlık dersi içeriğine uyumlu bir tarzda  Yds hazırlık dersi  düzenlemelerinde organize edilen Yds hazırlık dersi panellerinde ki Yds hazırlık dersi eğitimlerinde, sınavdan kesin bir  olumlu sonuç alma gereksinimi ile gerçekleştirilen  YDS hazırlık dersi  kategorisinde,  verilecek ders sayısının belirlenmesinde, ayrıca, aday öğrencinin anlatılanları kavrama özelliği de sayının belirlenmesinde etkendir. Bu dil  analitik bir dil olduğundan biraz matematik kafası ister. Olmayanların daha uzun süren bir YDS hazırlık ders sürecine hazır olması ve olayı kabullenmesi gerekir.

2 –  YDS HAZIRLIK DERSİ ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS HAZIRLIK DERSİ ) : Uygulama aşamasında içeriğinde var olan sorunlar nedeni ile yavaş, yavaş terk edilen kalabalık gruplarla YDS hazırlık dersi hususunda Yds Hazırlık Dersi yapma sistem ve yöntemi yerini YDS hazırlık dersi eğitim bölümlerinde seviyeleri denk olan öğrencilerden kurulu ufak gruplara uyarlanan  YDS hazırlık dersinin içinde, öğrencinin tüm isteklerini ve amaçlarını kolayca gerçekleştirebileceği bilgi, teknik ve en çağdaş yöntemleri içeren YDS hazırlık dersi programlarıyla profesyonel bir tarzda desteklenen küçük gruplarla eğitim yapmaya bıraktı. Öğrenciler bu  küçük gruplara  yönelerek seviyeleri bir birine çok yakın homojen, 4 kişilik gruplarda yer alarak  YDS hazırlık dersi almaya ve başarılı olmaya başladı.

YDS hazırlık dersi alanında bu sisteme uygun gruplar, YDS hazırlık dersi eğitim platformunda uygulanan Yds hazırlık dersi aşamalarında verilen Yds hazırlık dersi seminerlerinde, mevcut olan, bir yandan toplu diğer yandan da  birebir özel verilen YDS hazırlık dersi  için düzenlenen organizasyonlarda  birebir özel dersteki başarıyı yakalamak amacı ile 4 kişiden oluşturulur. Bu şekilde, aday öğrenciler kalabalık gruplarla yapılan Yds hazırlık derslerinde pek var olmayan bazı ayrıcalıklara sahip olur. Bir örnek vermek gerekirse, ders sürecinde aday öğrenciler istedikleri gibi anlamadıkları bir konu hakkında soru sorabilirler. Hatta, gerekirse ders tekrarı bile isteyebilirler. Bu şekilde ki, bir eğitim türü ile bire bir özel YDS hazırlık dersi  kalitesine ve elde edilen sonuçlara ulaşılır.

YDS HAZIRLIK DERSİ için  NEDEN BİZ

  • YDS hazırlık dersi ana ünitelerindeki  YDS hazırlık dersi  etkinliklerinde hem toplu hemde birebir özel verilen YDS hazırlık dersi sınıflarında YDS hazırlık ders programlarında ders veren eğitmenlerin tümü yılların  birikimine sahip çok deneyimli, yıllarca bu tür hazırlık programlarında yer almış akademik kariyeri olan  eğitmenlerdir.
  • YDS hazırlık dersi uygulama kampüslerindeki  YDS hazırlık dersi seminerlerinde gerek toplu gerekse birebir özel verilen YDS hazırlık dersi için yapılan özel çalışmalarda  YDS de başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri, çok sayıda akademik kelime haznesine sahip olunmasıdır. Bu nedenle, YDS hazırlık ders programında yer alan öğrencilere sınavda geçen belli bazı  akademik kelimelerle ilgili özel alıştırmalar verilir ve alıştırmaların tümünün hiç kaytarmadan eksiz bir biçimde yapılması öğrencilerden istenir. Yapmayanlar  derhal  tarafımızdan ikaz edilir.