Yds hazırlık DersleriYDS HAZIRLIK DERSLERİ PROGRAMI

Yds Hazırlık Dersleri Programı İçeriği

1 –  Yds Hazırlık Dersleri ( Birebir – Özel Yds Hazırlık Dersleri )
2 –  Yds Hazırlık Dersleri ( 4 kişilik Grup Yds Hazırlık Dersleri )

1 – Yds Hazırlık Dersleri ( Özel Yds Hazırlık Dersleri ) : YDS hazırlık dersleri içeriğinde bulunan ve YDS hazırlık dersleri alanında hizmet eden YDS hazırlık dersleri platformunda ki YDS hazırlık dersleri seanslarında ve YDS hazırlık dersleri seminerlerinde, birebir şekilde düzenlenen özel YDS hazırlık dersleri kapsamında , YDS sonuçları üzerinde oynadıkları olumlu etkileri ile bilinen, öğrenci üzerinde yarattığı aktif enerji ve sinerji ile öğrenci performansını arttırdığı tartışılmaz bir şekilde doğru olan, hazırlık aşamasında öğrenciye verdiği YDS  hakkında ki bilgilerle ve soru çözüm teknikleri ile onu rahatlatan ve moralini yükselten, kelime hazneleri zayıf olan öğrencileri içeriğinde ki bu konu ile ilgili olarak hazır bulunan   özel alıştırmalarla rahatlatan, YDS sınavı hakkında verdiği ayrıntılı bilgilerle öğrencinin sınavda nelerle karşılaşacağını ona yansıtan programların eşliğinde birebir  YDS hazırlık dersleri uygulamalarında YDS için ders almak isteyen katılımcılar seviyelerini bilmiyorlarsa kendilerine   seviye tespit sınavı uygulanarak seviyeleri belirlenir ve düzeylerine göre katılımcılara uygulanacak derslerin sayısı belirlenir . Daha önce üds sınavı veya kpds sınavı gibi aynı özelliklere sahip  olan sınavlara katılmış olanlara YDS hazırlık dersleri  sürecinde sınav da aldığı notlar baz alınarak uygulanacak olan programın  dersleri tespit edilir.

YDS hazırlık dersleri için düzenlenen ve YDS hazırlık dersleri öğretilerinde uygulanan YDS hazırlık dersleri kapsamında ki YDS hazırlık dersleri seminerleri sırasında , bireysel stilde  uygulanan YDS hazırlık dersleri  programı kesinlikle öğrencinin tüm eksik ve yetersiz bilgi seviyesini düzelten ve istenilen seviyeye çıkartan ” kişiye özgü ve özel ” programdır ve tüm incelik ve ayrıntıları ile uygulanır.

 2 – Yds Hazırlık Dersleri ( 4 Kişilik  Grup Yds Hazırlık Dersleri ): Daha önce alınan verimsiz ve olumsuz sonuçları ile tartışılır hale gelen kalabalık gruplarla yapılan YDS hazırlık derslerinin, YDS hazırlık dersleri ile ilgili verilen seminerlerinde,  daha iyi sonuçların alınması için grubu oluşturan öğrenci sayısının azaltılması gerektiği konusundaki  görüşler doğrultusunda gruplardaki öğrenci sayısı 4 kişiye kadar düşürüldü. Bu düşünce ile hazırlanan 4 kişilik gruplarda YDS dersi almak isteyenlere daha önce katılmış oldukları üds sınavı veya kpds sınavı gibi sınavlarda aldıkları notlar baz alınarak değerlendirme yapılır ve seviyesine uygun olarak her öğrencinin aklına grup dersi olmasına karşın birer, birer ulaşan, onları açık, net ve anlaşılır bilgilerle YDS hakkında aydınlatarak rahatlatan, içeriğinde ki unsurların kolaylıkla anlaşılabilir olması nedeni ile öğrenciyi moral olarak destekleyen programların uygulandığı hazırlık grubuna yerleştirilir. Seviyelerini bilmeyenlere YDS hazırlık dersleri için seviye tespit sınavı yapılarak, hazırlık dersleri programı uygulanır . Grup şeklinde yapılan  hazırlık dersleri 2 (iki) kategoride gerçekleştirilir.

A – YDS hazırlık dersleri dershanesinde YDS hazırlık dersleri : 60 ders ( Seviyesi intermediate veya üstü olanların katıldığı hazırlık dersleri )
B – YDS hazırlık dersleri dershanesinde YDS hazırlık dersleri : 80 ders ( Seviyesi intermediate altı olanların katıldığı hazırlık dersleri )

 NEDEN BİZ

1 –  YDS hazırlık dersleri  departmanındaki YDS hazırlık dersleri öğretilerinde, organize edilen YDS hazırlık dersleri konusunda uzman, seçkin, saygın ve akademik kariyeri olan ve bu konuda yılların deneyimine sahip olan bir ekiple çalışılır.
2 –  YDS hazırlık dersleri  faaliyetleri içinde yer alan eğitim çalışmalarında,  toplu  olarak veya birebir şekilde düzenlenen özel YDS hazırlık dersleri kapsamında, sınava katılmak amacı ile hazırlık yaparken ve sınava hazırlanırken göz ardı ettiği ve yeterince önemsemediği vocabulary ( kelime haznesi ) konusunda gereken tüm önlemler alınır ve adayların kelime haznesini geliştirici tüm çalışmalar özel yöntem ve tekniklerle uygulanır.
3 –  YDS hazırlık dersleri  ile ilgili yapılan aktivitelerde, hem toplu  olarak hemde birebir şekilde düzenlenen özel YDS hazırlık dersleri kapsamında kelime haznesini geliştirici özel yöntemler daha derslerin başlarında adaylara verilir ve adayların bu konuya gereken önemi verip vermedikleri sürekli bir şekilde ve ciddiyetle izlenerek çalışmaları için bir tür itici güç görevi görebilen baskı uygulanır.
4 – YDS hazırlık dersleri  konusunda gerçekleştirilen geliştirme seminerlerinde, gerek toplu  olarak gerekse birebir şekilde düzenlenen özel YDS hazırlık dersleri kapsamında bizzat bizim tarafımızdan hazırlanmış aşağıda örneğini gördüğünüz eşi benzeri başka yerde bulunmayan kendimize özgü sınavlarla  adayları YDS sınavlarına hazırlanarak başarıya ulaşmaları sağlanır.

YDS HAZIRLIK DERSLERİ İÇİN  ÖRNEK GRAMER SORULARI

1 ) ………… Google Maps is coded almost entirely in JavaScript and XML, some end users have reverse-engineered the tool and produced client-side scripts and server-side hooks which allowed a user or website to introduce expanded or customized features into the Google Maps interface.

A) Alike
B) Similiar
C) As
D) Due to
E) In order that

2 ) ………… attempts have been made to ban her books from some US libraries, her works are widely used in schools and universities worldwide.

A) But for
B) Much as
C) When
D) However
E) Although

3 ) A 2008 PBS documentary found that Angelou’s maternal great-grandmother Mary Lee, who had been emancipated …………. the Civil War, became pregnant by her former white owner, John Savin.

A) so as to
B) after
C) as though
D) unless
E) whatever

4 )  In a sense, Mahatma Gandhi seemed to have influenced him with certain moral principles,………….. Gandhi himself had been influenced by The Kingdom of God Is Within You, a nonviolent classic written by Christian anarchist Leo Tolstoy.

A) so as to
B) as though
C) in order that
D)  though
E) unless

5 ) …………….. King never publicly supported a political party or candidate for president, in a letter to a civil rights supporter in October 1956 he said that he was undecided as to whether he would vote for Adlai Stevenson or Dwight Eisenhower, but that “In the past I always voted the Democratic ticket.

A) Much as
B) However
C) Although
D) When
E) But for

6 ) ……………. King and his allies returned to the South, they left Jesse Jackson, a seminary student who had previously joined the movement in the South, in charge of their organization.

A) What
B) How well
C) How
D) Why
E) When

7 ) King also opposed the Vietnam War ………… it took money and resources that could have been spent on social welfare at home.

A) because
B) whether
C) why 
D) just as
E) that

8 ) Following the attack on Pearl Harbor in December 1941, Bush decided to join the US Navy, so after……………. from Phillips Academy earlier in 1942, he…………….. a naval aviator at the age of 18.

A) graduating / became
B) to gradute / become
C) to be graduated / have become
D) having been graduated / became
E) to have graduated / had become

9 ) ……….. his valuable combat experience, Bush was reassigned to Norfolk Navy Base and put in a training wing for new torpedo pilots.

A) Regardless of
B) Because of
C) In case of
D) Instead of
E) In spite of

10 ) ………… winning the Republican primary, Bush faced his opponent, incumbent Democrat Ralph W. Yarborough.

A) Whereas
B) After
C) While
D) Because
E) Even though

CORRECT ANSWERS (Doğru Yanıtlar)

1) C
2) E
3) B
4) D
5) C
6) E
7) A
8) A
9) E
10) B