Yds EğitimiYds Eğitimi Konusu

Yds Eğitimi Programı

1 – Yds Eğitimi ( Birebir – Özel Yds Eğitimi)
2 – Yds Eğitimi ( 4 kişilik gruplarla Yds Eğitimi)


1 – Yds Eğitimi ( Birebir – Özel Yds Eğitimi) :
 YDS eğitimi
için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programına katılan aday öğrenci, bireysel eğitim alacağından, YDS eğitimi  programlarının uygulanacağı gün ve saatleri bizzat kendi belirler ve belirlenen saat ve günlere kurum uyum sağlar. Bu tarzda aday öğrenciye verilen bu imtiyaz sayesinde, aday öğrenci günlük rutin çalışmalarından ödün vermeden ihtiyaç duyduğu  YDS eğitimini alır.

2 – Yds Eğitimi ( 4 kişilik gruplarla Yds Eğitimi) : YDS eğitimi vermek amacı ile düzenlenen organizasyonlarda kurulan YDS eğitimi merkezinde YDS eğitimi verilen bölümlerdeki YDS eğitimi için kurulan departmanlarda hazırlanan YDS eğitimi panellerinde, İngilizce seviyeleri bir birine çok yakın olan 4 kişiden oluşan homojen gruplara katılarak, birebir özel eğitim kalitesinde ders alabilirsiniz. Grup eğitimlerinin , bire bir özel ders kalitesinde olabilmesi için , gruplar 4 kişi gibi düşük sayıda aday öğrencilerden oluşturulmuştur. Bu şekilde, grubu oluşturan aday öğrenci sayısı az olduğundan, YDS eğitimi alan aday öğrenciler, kalabalık gruplarda pek bulunmayan anlamadıkları bir konu hakkında soru sorabilme imkanına kavuşur. Ayrıca, eğitmenler  de bu tür sayısı az kişiden oluşan gruplarda aday öğrenci ile bire bir ilgilenebilme imkanını bulur ve grup halinde gerçekleştirilen YDS eğitimi sanki bire bir özel ders eğitimine dönüşerek  kalite kazanır.

AMAÇ

Ülkemizde özellikle de İstanbul da kaliteli YDS eğitimi veren kurum ve özel hoca sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle açığı olabildiğince kapatmak için yola çıkarak, kaliteden asla ödün vermeden bu sınavın eğitiminde  bir ilki başlattık.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK ?

 • YDS eğitimi programında yer alan aday öğrenciler karşılarında eğitim aldıkları süre boyunca daima bu tür eğitim  vermede uzmanlaşmış , deneyimli ve kaliteli ve de sınav  konularına gerçekten vakıf ve bu konuları tam hakkıyla öğretebilen gerçek hocalar bulacaktır.
 • Bu sınavda  başarılı olabilmek, bilinen akademik kelime sayısı ile doğru orantılıdır. Ne kadar çok sayıda akademik kelime bilinirse başarı o kadar kolay ve sağlam gelir. Bu nedenle,bu tarz bir  eğitim almak üzere YDS eğitimi kampüslerindeki  YDS eğitimi programlarında yer alan aday öğrencilere özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar verilerek aday öğrencilerin bu çalışmaları yapmaları istenir. Yapılan çalışmalar çok yakından izlenir ve çalışmaları yapmayanlar uyarılır.
 • Bu akademik sınavda, sınav teknikleri ve sınav taktikleri çok önemli rol oynar. Teknikler ve taktikler soruların doğru ve daha kısa bir sürede yanıtlanmasına katkı sağlar. Unutulmasın ;bu tür sınavlar aynı zamanda zamana karşı bir yarıştır. Bu nedenle teknik ve taktik bilmek işleri kolaylaştırır. YDS eğitimi  boyunca aday öğrencilere,  genel İngilizce bilgisi çok gerek kalmadıkça verilmez ve çoğunlukla teknik ve taktik konusunda eğitilir.
 • Aday öğrencilerin  sınav ve teknik ve taktiklerini kolaylıkla ve hatasız uygulamaları için Tenses ( İngilizce Zamanlar )
  Modals ( Kipler )
  Active and Passive Voice ( Etken ve Edilgen Cümleler )
  If Clauses ( Şart Cümleleri )
  Noun Claauses ( İsim Cümleleri )
  Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )
  Realative Clauses ( Sıfat Cümleleri )
  Prepositions ( Edatlar )
  Conjunctions and Transitions ( Bağlaçlar ve Geçiş İfadeleri )
  gibi temel konularda çok iyi eğitim alırlar.
 • Çoğu kurum tarafından uygulanan ” senet imzalatma ” olayı uygulanmaz. Aday öğrenciler ödemelerini kendi uygun gördükleri zaman dilimi içinde taksitle yapar.

4 Kişilik Grupların Oluşturulması Aşaması : Gruplar yapılan İngilizce seviye sınavından elde edilen sonuçlara göre oluşturulur. Grupların
oluşturulmasında aday öğrencilerin İngilizce seviyeleri önem kazanır. Daha çok , İngilizce seviyeleri eşit, çok yakın yada denk olan aday öğrencilerden gruplar homojen bir biçimde oluşturularak, verilecek olan eğitim konusunda eğitim bütünlüğü sağlanır. Eğitim bütünlüğü sağlanan 4 kişilik gruplarda verilen  eğitim bu nedenle adeta bire bir özel eğitim niteliği kazanır. Bu durum da aday öğrenciler için önemli bir avantaj sağlar.

Bireysel Özel Eğitim: Bireysel özel  YDS  eğitimlerinde, eğitim kurumda verilebileceği gibi, isteyen aday öğrencilerimiz kendi yerinde de verilir.