Yds Eğitimi Hakkında BilgilerYds Eğitimi Hakkında Bilgiler 

Yds Eğitimi Program İçeriği

1 –  Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi )
2 –  Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi )

1 – YDS EĞİTİMİ (BİREBİR ÖZEL YDS EĞİTİMİ  ): YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında yer alan katılımcılar  YDS eğitimi programının uygulanacağı zamanı kendi belirler. Bu şekilde, yaşamında hiç bir değişiklik ve sıkıntı yaşamadan ihtiyacı olan eğitimi alır. Kaç ders verilmesi gerektiği, yapılan seviye sınav sonuçlarından elde edilen veri ve bilgilere  ve aday öğrencinin sınavda elde etmek istediği nota göre değişir.

2 – YDS EĞİTİMİ ( 4 KİŞİ GRUP YDS EĞİTİMİ  ) : YDS eğitimi hakkında bilgiler içeren YDS eğitimi  departmanlarındaki YDS eğitimi programlarında İngilizce  bilgi düzeyleri bir birine denk olan öğrencilerden oluşturulmuş 4 kişilik küçük gruplarda yer alarak, aşağı yukarı kalitesi birebir özel ders kalitesine çok yakın bir eğitim almak mümkündür. Grup sayısı az öğrenciden oluşturulduğundan eğitim sürecinde soru sorabilmek ve yanıt alabilmek mümkün olur.Ayrıca, eğitimi veren hoca da öğrencilerle teker, teker ilgilenebilir.

YDS EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

YDS eğitimi hakkında bilgiler verilirken söylenmesi gereken ilk şey bu eğitim, ülkemizde çok yanlış algılanıyor. Bu eğitimi  almak isteyenlerin kesinlikle upper-intermediate seviyesinde olmaları gerekir.Bu seviyede olanların 20 – 25 ders kadar  sınav teknikleri ve sınav taktikleri eğitimi görmeleri yeterlidir. Upper-intermediate seviyesinde İngilizce bilgisi olanların işi çabuk biter ama hemen eklemek gerekir. Sınav sadece gramer sorularından oluşmaz. Okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav türü olduğundan, upper-intermediate seviyesinde olanların gramer bilgilerinin yanında aynı seviyede akademik kelime bilgilerinin olmaları da gerekir. Upper-intermediate yada advance seviyesinde İngilizce bilenlerin sınavda  başarılı olabilmeleri  kolay görünse de başarı göreceli bir kavramdır .Kaç puan almak başarılı sayılmayı gerektirir ? Bu da ayrı bir soru.

Peki, daha alt seviyede olanların eğitim alarak sınavda başarılı olabilmeleri mümkün mü ? Evet, mümkün . Ama sınav konusunda uzman olan bir eğitimcinin elinde ve rehberliğinde elbette olabilir. Ama , bu seviyede olanların upper yada advance seviyesinde olanlara oranla daha fazla sayıda ders almaları ve onlardan çok daha fazla uğraşmaları gerekir.  Özellikle, seviyesi düşük olanların kurslara giderek genel İngilizceye başlamaları doğru bir yöntemdir ama takip edilmesi gereken çok uzun bir yoldur. Bu nedenle tekrar edelim. Bu eğitimi  vermeyi çok iyi bilen bir uzmandan eğitim alınması halinde, seviyesi düşük olan aday öğrencininde çok çalışması ve uzmanın söylediklerini aynen uygulaması durumunda, seviyesi sıfır olan birinin bile bu bilinçli  eğitim ile 50 – 55 alması ihtimal dahilindedir.
Mesela, İngilizce seviyesi sıfır olan birinin 120 – 140 özel ders alması halinde bu mümkün olabilir. Ama , söylendiği gibi hedef 50 yada 55 almaksa.

Bu eğitimi  vermek ustalık ister. Bu eğitimi verecek olan hocanın konusunda çok büyük bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olması ve yds sınav

Teknikleri bilmesi gerekir. Bundan çok daha önemlisi ,hocanın  bilgilerini öğrencisine aktarabilmesidir. İyi hoca iyi bilen değil bildiğini iyi aktarabilendir.

 Eğitim sürecinde aday öğrencilere sınav sorularının doğru çözümünde çok büyük katkı sağlayan  sınav tekniklerini anlayabilmeleri için, İngilizce de çok önemli olan ve bu tekniklerin bilinçli kullanılmasını sağlayan 9 gramer konusunun çok iyi verilmesi gerekir. Bu konular verildiğinde aday öğrencinin sınavdaki,gramer, cümle tamamlama, cloze test, paragraf tamamlama, anlamca yakın cümleyi bulma, benzemeyen cümleyi bulma hatta paragraf sorularının çözümünde işi çok kolaylaşır.

 EĞİTİMDE ADAYIN YAPMASI GEREKENLER : Bu eğitimi almak için yola çıkan aday öğrencilerin her şeyden önce çıktıkları yolun çok uzun ve zorlu bir yol olduğunu bilmesi gerekir. Yapması gereken ve üzerine düşen bir çok yükümlülükleri vardır. Her şeyden önce bu yolda eğitim aldığı bir hocası varsa hocanın her ” yap ” dediğini hiç bir gerekçe göstermeksizin yapması gerekir.

EĞİTİMDE HOCANIN YAPMASI GEREKENLER : Hocanın da da iyi bir eğitim verebilmesi için yapması gerekenler elbette vardır. Verdiği eğitimi çok iyi izlemeli ve öğrencisinin verilen ödevleri yapıp yapmadığını mutlaka izlemeli ve gerektiğinde uyarmalıdır. Her şeyden önce öğretmeyi bilmelidir. Hocanın kafasındaki bilgi, öğrenciye aktarıldığında iş görür yoksa bu bilgi aktarılamıyorsa boştur. Sadece hocanın işine yarar.

EĞİTİMDE  GARANTİ VERİLİR Mİ ?

 Bu tamamen hocanın kişiliği ile doğru orantılı bir durumdur. Hoca kendine inanıyor ve yaptığı işten eminse garanti verebilir. Yalnız alınan bu garantinin istismar edilmemesi gerekir. Çünkü, sınavda geçme garantisi veren hoca, aday öğrenciden yapılması gereken bir çok şey isteyecektir. Ancak, istenilen bu şeylerin tamamı yapıldığında geçme işi garanti olabilir. Bir örnek vermek gerekirse, aday öğrenciden bu sınavda garanti geçebilmesi için 3000-4 000 kelime ezberlenmesi istenebilir. Aday öğrenci ancak verilen bu kelimeleri ezberlediğinde ve özümsediğinde sınavı geçebilecekse bu kelimeler garanti kapsamına girer.