yds eğitimYDS EĞİTİM PROGRAMLARI

Yds Eğitim Programları İçeriği

1 – Yds Eğitim ( Birebir Özel Yds Eğitim )
2 – Yds Eğitim ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Eğitim )

1 – Yds Eğitim ( Birebir Özel Yds Eğitim ): YDS eğitim seminerlerinde ki  YDS eğitim alanında ve YDS eğitim verilen ana merkezdeki YDS eğitim etkinliklerinde ve  YDS eğitim çerçevesinde organize edilen  YDS eğitim kampüsündeki birebir özel YDS eğitimleri kapsamında, uluslar arası yapılan araştırmalar sonucu etkinliği, YDS üzerinde yarattığı olumlu etkileri, verdiği sinerji ile YDS öğrencisini daha çok ve sıkı çalışmaya ittiği, disiplinli bir çalışma ile yapılan işten mutlaka başarılı sonuçların alındığı kanıtlanmış birebir özel YDS eğitim seminerlerinden her hangi birine katılmak isteyen öğrenci, katılmak istediği YDS eğitimi ile ilgili düzenlemenin, hangi gün ve saatlerde uygulanmasını isterse onun bu isteği yerine getirilir ve öğrencinin belirlediği zamanlarda program uygulanır. Bu tür bir yöntemin kullanılması ve öğrenciye öncelik verilmesi zaman zaman meydana gelen bazı aksamaları önlemek açısından uygulamaya konulmuştur. Öğrenci YDS eğitimi aldığı için özel yada iş yaşamında bir sorun yaşamasın bir yandan gereksinin duyduğu YDS eğitimini alsın diğer yandan da yaşamına düzgün ve sorunsuz devam edebilsin diye bu tür bir düzenlemeye gidilmiştir.

YDS eğitim kategorisindeki YDS eğitim departmanlarında oluşan ve YDS eğitim etaplarında hazırlanan, YDS eğitim bölümlerindeki mevcut YDS eğitim  uğraşıları içeriğinde var olan YDS eğitim organizasyonlarının uygulama aşamasında, öğrenciye kaç ders uygulanacağı, tamamen bilgi, beceri ve seviyesine bağlı olduğu gibi  YDS sınavında almak zorunda olduğu skor da verilmesi gereken ders sayısını etkileyen bir faktördür.

YDS eğitim platformunda organize edilen YDS eğitim seminerleri bünyesindeki YDS eğitim kategorisine giren  YDS eğitim ile ilgili eğitim çalışmalarında,   uygulanan YDS eğitim aktivitesi, bütünü ile öğrencinin tüm eksik bilgilerini giderici, tamamlayıcı ve seviyesini yükseltici bir özellik ve nitelik taşıdığı gibi aynı zamanda kesinlikle ” kişiye özel ve özgü YDS eğitim programı ”  karakterinde ve yapısındadır.

2 – Yds Eğitim ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Eğitim ):  YDS eğitim departmanlarında gerçekleştirilen YDS eğitim çalışmaları bünyesinde,  kalabalık gruplarla yapılan YDS eğitimlerinde doğan bir takım hoş olmayan olaylardan ve alınan sonuçların öğrenciye verimli ve doyurucu gelmeyişinden yola çıkarak toplu YDS eğitimlerinin yapıldığı grupların içeriğindeki öğrenci sayısını azaltma kararı alındı.

Bu tüm ülkede genel bir uygulama olduğundan gelen şikayetler tüm kurumlara, bizlere bu tür karar aldırdı. Sonuçta, YDS eğitim etkinlikleri içeriğinde YDS eğitim ve öğretim hakkında ki öğretilerde, toplu gruplarla yapılan YDS eğitimlerinde sayıca az olan ama kapsamında öğrenci için gerekli ve yararlı olan tüm özelliklerin bulunduğu içeriğinde bulunan YDS için gerekli tüm bilgilerle öğrencide bir rahatlık, kendine güven duygusu yaratan, sahip olduğu YDS çözüm tekniklerine ve diğer tüm soru türlerinin nasıl çözülmesi gerektiğine dair olan açıklamalar, akademik kelime bilgisini geliştirici ve arttırıcı özel düzenlemeler, öğrenciyi hazırlık çalışmalarına odaklandıran  ve onun bu yaşamsal sınavda daha başarılı olabilmesi için her türlü sorunun püf noktalarını belirten bilgilerin bulunduğu özel hazırlanmış ve uzman hocaların gözetim ve denetiminde uygulanan yeni YDS  eğitim programlarıyla destekli küçük gruplar  oluşturuldu. İşte bu aşamada ortaya çıkan YDS hazırlık eğitimlerinde uygulanan diğer bir program türü , 4 eşit yada denk seviyeli öğrenciden oluşturulan küçük sınıflarda verilen eğitimlerdir.

 YDS eğitim kampüslerinde ki YDS eğitim isimli özel bölümlerimizde, toplu gruplarla düzenlenen YDS eğitimlerinde , sınıfların 4 öğrenciden oluşturulması, yapılan bilimsel araştırmaların sonucu elde edilen 4 kişi ile yapılan grup eğitimleri daha fazla sayıda öğrenci olan gruplara kıyasla daha verimli oluyor şeklinde elde edilen bulgulara dayanarak alınmış bir karar ve yapılan bir uygulamadır.

Zira, YDS eğitim seanslarında uygulanan YDS eğitim aşamasında mevcut az olunca, eğitmenler öğrencilere hem daha kaliteli eğitim verebilme hemde birebir iletişim kurabilme imkanı buluyor.

Bu öğrencilerin de işine geliyor. Zira, mevcut az olduğundan öğrenci anlamadığı  bir konu olunca rahatlıkla soru sorabiliyor ve yanıt alabiliyor. İşte tüm bu  olumlu nedenler yan yana gelince, verilen eğitimin kalitesi artıyor artan kalite YDS sonuçlarına olumlu etkiler taşıyor.

YDS EĞİTİMİNDE NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • YDS eğitim  seminerlerinde, mini toplu gruplarla veya birebir olarak  uyarlanan YDS eğitim etkinliklerinin hiç bir türünde yada hiç bir aşamasında öğrenciye bağlayıcı karakterde ”  SENET ”  yapılmaz. Hatta, öğrenci eğer istese borcunu taksitle de ödeyebilir.
  • YDS de diğerlerinden daha fazla sayıda akademik kelime bilenler öne geçer ve çok büyük bir avantaj kazanır. Bu nedenle, YDS eğitim hem birebir hemde  kalabalık gruplarla yapılan YDS eğitimlerinde önceden hazırlanmış akademik kelimeleri içeren ve binlercesini kapsamına alan alıştırmalar öğrencilere verilerek çözülmesi istenir. Bu sayede öğrencinin akademik kelime kapasitesi genişletilir ve geliştirilir. Bildiği kelime sayısı artan ve dağarcığı gelişen öğrenci,  YDS sınavında daha başarılı sonuçlar elde eder.
  • YDS eğitim sınıflarında, hem birebir hemde  toplu gruplarla tertiplenen YDS eğitimleri uygulanırken, öğrencilerin eksik bilgilerini onarıcı bir programın yanı sıra, YDS sınavında işlerini çok kolaylaştıracak, hem hızlı hemde doğru yanıt vermelerine yarar sağlayacak   YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri eğitimi de ”  tüm ayrıntıları ile öğrenciye verilir.
  • YDS eğitim organizasyonlarında,  birebir veya mini gruplarla organize edilen  YDS hazırlık eğitimi programlarında görev yapan tüm eğitmenler konularında uzmanlaşmış, yıllarca YDS eğitimi vermiş çok büyük bir bilgi ve beceriye sahip kişilerdir.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • Hazırlık sadece eğitim  alırken değil, eğitim dışı  çalışmalarda da yapılmalı. Mesela, akademik kelimeler ezberlemek ve kelime haznesini genişletmek gibi.
  • Olabildiğince çok, akademik seviyede yazı okunmalı ve çözülmeli. Akademik seviyede yazılar okunurken, cümle bütünlüğünü anlamak ve kavramak çok önemli.
  • Özel eğitim  alınacaksa, YDS özel eğitim hocası çok iyi seçilmeli ve bu seçim için özel araştırma yapılmalı.Bu araştırmada daha önce bu konuda başarılı olmuş hoca bulmak için çaba sarf edilmeli.