Yds Eğitim MerkeziYds Eğitim Merkezi, Kaliteli Eğitimin Adresi

Yds Eğitim Merkezi Hakkında Bilgi

1 – Yds Eğitim Merkezi ( Birebir Yds Özel Ders )
2 – Yds Eğitim Merkezi ( 4 Kişiden oluşturulan Gruplarla Yds özel Ders )

ÖNERİ: YDS Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan düzenlemeler eşliğindeki YDS Eğitim Merkezi programları sınavdan  yüksek ” NOT ” alması gerekenler için baş vurulması gereken en akılcı yoldur.  Toplum içerisinde özel ders almanın maliyenin fazla olduğu düşünülse de gerçek sanılandan daha farklıdır. Zira, YDS Eğitim merkezinde bire bir özel ders alındığında verilen ders sayısında   1 / 3 oranında bir azalma olur. Yani, YDS Eğitim merkezinde kalabalık gruplara uygulanan programlarda 10 derste öğrenilen bilgiler, birebir özel derste 3 kerede biter. 10 derse ödenen ücretle 3 derse ödenen ücret hesaplandığında hemen, hemen aynıdır. Üstelik, YDS Eğitim merkezindeki birebir özel ders programında eğitim sürecinde, aday öğrenci kavrayamadığı bir konu hakkında rahat, rahat soru sorabilme ve yanıt alabilme imkanına da sahip olur. Bu tür olanaklar, YDS Eğitim merkezinde ders alan aday öğrencinin daha başarılı olmasında fayda sağlar. Ayrıca, YDS Eğitim merkezinde birebir özel ders alındığında, sınav çözüm tekniklerinin anlatılması ve anlaşılması oldukça kolaylaşır. Tek, tek tüm teknikler tüm ayrıntıları ile öğretilir.

 Eğitim Merkezinde sınava katılacak olan aday öğrenciler 2 şekilde eğitim alabilirler.


1 – YDS EĞİTİM MERKEZİ ( BİREBİR YDS ÖZEL DERS ) :
 YDS Eğitim Merkezi alanında YDS Eğitim merkezinde sınava hazırlanmak üzere YDS Eğitim merkezindeki programa birebir YDS özel ders almak amacı ile katılan aday öğrenciler bu şekilde almak istedikleri eğitimin karşılığında, eğitim programının uygulama gün ve saatlerini YDS Eğitim Merkezinde kendi isteklerine uygun bir biçimde seçme ve belirleme önceliği kazanır. Bu şekilde bir eğitim aldıklarında aday öğrenciler kendi özel yaşamlarında bir değişiklik yapma gereği kalmaz ve rahat ederler. Özellikle çalışan kesimler için düzenlenmiş ve tasarlanmış bir program türüdür. Böylece, çalışan aday hem iş hayatını aksaksız sürdürür hemde almak istediği YDS eğitimini alabilir.

2 – YDS EĞİTİM MERKEZİ ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA YDS ÖZEL DERS ): YDS Eğitim Merkezi bünyesinde  YDS Eğitim merkezinde grup şeklinde yapılan sınav hazırlık  YDS eğitimine özel ders diyebilmek ve aynı kalitede eğitim verebilmek amacı nedeni ile grubu oluşturan öğrenci sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Seviyeleri bir birine denk yada oldukça uyumlu olan bu gruplara katılarak ta YDS Eğitim merkezinde birebir yapılan  YDS özel ders kalitesinde eğitim alabilirsiniz. Bu kaliteyi muhafaza edebilmek ve aynı kalitede eğitim verebilmek amacı ile YDS Eğitim Merkezi programında 4 kişilik gruplar planlanmış ve devreye sokulmuştur. Zira, grup 4 kişi gibi çok  az sayıda öğrenciden kurulunca, eğitim sürecinde kalabalık gruplarda olmayan  ” anlamadığı yerler hakkında soru sorabilme ” imkanı doğmuştur. İkinci bir avantaj olarak, YDS Eğitim merkezinde sınav hazırlık  eğitimini veren eğitmenlerde aday öğrencilerle birebir ilgilenebilme imkanı bulur.

YDS İÇİN NEDEN BİZ

  • YDS  sınavının eğitimini vermek çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. YDS Eğitim merkezindeki programa katılan aday öğrenciler bu bilgi birikimine sahip olan uzmanlık seviyesinde ki hocalar tarafından sınav için eğitilir.
  • YDS Eğitim merkezindeki YDS sınava hazırlık derslerinde birebir özel ders alana da grup eğitimi alana da sınav teknikleri ve taktikleri konusunda, aday öğrencilerin sınavda yanıt vermelerini kolaylaştıran doğru ve daha hızlı yanıt vermelerini sağlayan gerekli eğitim ve bilgiler aktarılır
  • YDS sınavda başarılı olabilmek için çok sayıda akademik kelime bilgisine sahip olmak, başarılı olmanın temel koşullarından  biridir. Bu nedenle, aday öğrencilere, özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar verilir ve bu kelimelerin çalışılması istenir. Aday öğrencilerin çalışmaları çok yakından izlenir. Çalışmayanlar ise uyarılır ve çalışmaları için zorlanır.
  • YDS Eğitim merkezindeki programlara katılan adaylaraSENET yapılmaz. Ödemeler bir takvime bağlanarak bu takvimde belirlenen tarihlere göre öğrenciler tarafından ödenir