Yds DersleriYds Dersleri Programı

 Yds Dersleri Programı İçeriği

1 –  Yds Dersleri ( Birebir Özel Yds Dersleri )
2 –  Yds Dersleri  ( 4 kişilik  Gruplarla  Yds Dersleri )

1 – Yds Dersleri ( Birebir Özel Yds Dersleri ): YDS dersleri ana merkezinde bulunan YDS dersleri platformunda ki YDS dersleri‘ne özgü YDS dersleri seminerlerinde ve birebir olarak düzenlenen özel YDS dersleri kapsamında yapılan YDS  dersleri uygulamalarında, çoğunlukla YDS den yüksek bir not almak isteyen yada her hangi bir nedenden ötürü yüksek YDS notu almak zorunda olan ve öğrencinin tüm amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek özellik, teknik bilgi ve en çağdaş YDS öğretim yöntemlerine sahip olan,  sıra dışı bir yöntem ve sistemle dersi derste öğretme özelliği bulunan , içinde bulundurduğu öğretme ve eğitim tekniklerinin her aşamada uygulanan bir unsur  olması nedeni ile   öğrencilerin tercih ettiği bu yöntem ile  YDS dersleri’ni özel olarak alan öğrenci, programın uygulanacağı gün ve saatleri kendi istediği ve kendisine uygun olacağını düşündüğü şekilde seçer ve daha sonra bunu kuruma bildirir.

YDS dersleri kampüslerinde yapılan YDS dersleri seanslarında YDS dersleri için yapılan organizasyonlarda ki YDS dersleri ile ilgili özel bölümlerimizde verilen  YDS dersleri  bünyesinde öğrencinin istediği zamanlarda   gerçekleşir. Bu tür bir sisteme baş vurulmasının ve öğrencilere bu tür bir olanağın verilmesinin nedeni, öğrencinin ders almaktan ötürü özel yaşamında meydana gelebilecek muhtemel  sıkıntı ve aksaklıkları önleme amacını taşır. Öğrenci, hiç bir şeyle kafasını meşgul etmeden  rahatça gereksinimi olan YDS dersini  alır.

YDS dersleri departmanlarında mevcut olan YDS dersleri kategorisinde ki YDS dersleri panellerinde gerçekleştirilen YDS dersleri’ne ait seminerlerde,  YDS dersleri etkinliklerinde yapılan uygulamalarda öğrenciye verilmesi gereken YDS ders sayısı yada kaç derslik bir program uygulanırsa öğrencinin  sınavda daha başarılı olacağı konusunda gereken işlemler, yapılan seviye sınav sonucundan elde edilen verilere ve öğrencinin YDS sınavında almak veya elde etmek zorunda olduğu nota ayrıca dersler sırasında anlatılanları çabuk algılama gibi bir yeteneğe sahip olup olmadığına  bakılarak uzmanlar kurulu tarafından belirlenir ve bu aşamalardan sonra,  tamamen kişiye özgü ve özel  YDS ders  sistemi ” devreye sokulur.

2 – Yds Dersleri ( 4 kişiden oluşturulan gruplarla Yds Dersleri ):  YDS dersleri dershanelerinde kurulmuş YDS dersleri kampüslerinde ki YDS dersleri sınıflarında ve YDS dersleri faaliyetleri içerisinde uygulamaya konan  toplu  YDS dersleri kapsamında yapılan uygulamalarda zaman, zaman öğrenciler birebir YDS dersi almak istemediklerini ve grup YDS dersleri’ne katılmak istediklerini ve bu tür bir ders almak istediklerini beyan ettiklerinde, seviyeleri bir birine çok yakın olan çeşitli  4 öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak her an öğrencinin yanında ve yardıma hazır olan, içindeki bilgilerle ve YDS çözüm teknikleri ile öğrencinin en yakın arkadaşı konumunu taşıyan, kapsamı içinde bulunan YDS sınavının püf noktalarına ait  bilgisi ile sınav öncesi öğrencinin tüm umutlarını yeşerten programların uygulandığı YDS dersleri  alabilirler.

YDS dersleri ana kampüsünde YDS dersleri için kurulan bölümlerimizde ki YDS dersleri forumlarında ve YDS dersleri organizasyonlarında toplu bir şekilde gerçekleştirilen YDS dersleri’ne özgü faaliyetlerde,  yapılan uygulamalarda 4 kişilik gruplarda verilen YDS dersleri’nin   kalitesini korumak ve olabildiğince öğrenciye yararlı olabilecek ders verebilmek amacı ile grupları oluştururken 4 sayısı özenle ve büyük bir titizlikle seçilmiştir. Çünkü, bu şekilde grup mevcudu  az olunca, eğitmen dersler sırasında öğrencilerle teke, tek ilgilenebilir ve öğrenciler de, kalabalık gruplarda pek var olmayan ” soru sorma ” fırsat ve şansını kolaylıkla  yakalar.

YDS dersleri etkinliklerinde ki YDS dersleri panellerinde hazırlanmış YDS dersleri hakkında ki öğretilerde tertip edilen YDS dersleri’nin organizasyonlarında,  yapılan uygulamalarda grup şeklinde uygulanan YDS ders programında zaman, zaman eğitim kalitesinin sağlanması ve elde edilen kalitenin korunabilmesi amacı ile, grup öğrenci sayısı 3 yada 2 kişiye düşürülerek de ders yapılır. Eğitimde kalite ve öğrenci çıkarları ilk hedef ve prensibimizdir.

YDS DERSLERİNDE NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS dersleri  için özel olarak kurulan eğitim departmanlarında düzenlenen  YDS dersleri düzenlemelerinde yapılan uygulamalarda gerek birbir özel derslerde gerekse 4 kişiden oluşturulan gruplara katılarak YDS dersi alan öğrencilere, onları bağlayıcı bir nitelik taşıyan ve istedikleri zaman gitmelerine engel olan  ”  SENET ” yapılmaz. Öğrenci, kendi ödeme planına göre ödemeleri ayarlar ve taksitle öder.
  • YDS de başarılı olabilmenin en önemli koşullarından ve unsurlarından  biri, bu konuda dağarcığında çok sayıda akademik kelime bulundurmak ve bunları özümsemiş ve istediği anda kullanabilir şekilde  bilmektir. Bu nedenle, YDS dersleri etkinlikleri içinde yer alan ve uygulanan ve   YDS dersleri kapsamında yapılan uygulamalarda özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar, YDS programında yer alan aday öğrencilere verilir ve tüm alıştırmaların yapılması istenir. Dersler bu aşamaya geldiğinde,  öğrenci yakın takibe alınır ve izlenir. Çalışmayanlar hemen ikaz edilir.
  • YDS dersleri ile ilgili yapılan çalışmalarda organize edilen  YDS dersleri faaliyetleri içerisinde yapılan uygulamalarda öğrenciye sadece sınavla ilgili  bilgiler yada bununla ilgili eğitim verilmez program boyunca, onunla birlikte  ”  YDS sınav soru çözüm teknikleri ve taktikleri dersleri ” de verilerek öğrencinin  sınavda soruları % 100 e yakın  doğru yanıtlamasına şans ve imkan  sağlanır.
  • Öğrenci, isterse kendisinde eksik bulduğu yada yetersiz saydığı tek bir bölüm için de YDS dersi alabilir.
  • YDS dersleri  adı ile uygulamaya sokulan YDS ders programında eğitim veren eğitmenler, YDS  konusunda yıllarca ders vermiş çok deneyimli, seçkin  ve elit sınav hazırlık  uzmanı hocalardır.


ÖĞRENCİLERE ÖNERİ

  • Tek amacı ve çaresi  , YDS sınavından yüksek bir not almak zorunda olan yada sınava çok kısa bir süre kala  YDS öncesi hazırlığını iyi yapmamış ama işin farkında olduğu için iyi hazırlanmak isteyen öğrenciye, özel YDS dersi  alması önemle önerilir.
  • YDS sınavından mutlaka olumlu bir sonuç elde edilmek istenirse, bire bir özel YDS dersi alarak amaca ulaşmanın çok yararlı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.
  •  YDS için  özel ders almanın her ne kadar pahalı olduğu düşünülse de bu fikir ders alana ve maddi durumu iyi yada kötü olana  göre değişen bir kavramdır. Zira, özel ders alındığında, işlenmesi gereken konular kalabalık gruplarla yapılan YDS ders programlarına oranla süre bakımından yarı yarıya kısadır. Bu yüzden , kısa sürede ödenen fiyatlarla uzun sürede ödenen fiyatları aşağı yukarı bir birine eşit gelebilecek düzeydedir.