Yds DersleriYDS DERSLERİ PROGRAMI

Yds Dersleri Programı İçeriği

1 – Yds Dersleri ( Birebir Özel Yds Dersleri )
2 – Yds Dersleri  ( 4 Kişi ile Yds Dersleri )


1 – YDS DERSLERİ ( BİREBİR ÖZEL YDS DERSLERİ ): YDS dersleri
alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde ki YDS dersleri etkinliklerinde, birebir olarak verilen özel YDS dersleri kapsamında uygulanan  YDS  derslerinde, içerdiği YDS hakkında ki bilgi, teknik, en çağdaş YDS dersleri yöntem ve sistemler ile   öğrenciyi kesinlikle başarıya taşıyan ve YDS sınavında yüksek bir skor almasında yüzde yüz rol oynayan, içerdiği sınava ait YDS çözüm teknikleri konusunda ki açıklamaları ile YDS öncesinde soruların nasıl çözülmesi gerektiğine dair öğrencilere açık ve net bir tarzda öneriler sunan,  hazırlanışında ki temel ilkeler doğrultusunda sadece YDS sınavına girecek olan öğrenciler düşünülerek onların tüm eksiklerini tamamlayacak şekilde YDS bilgileri ile yüklü olan, YDS öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarında öğrenciye içerdiği bilgilerle YDS sınavını geçilebileceğine onları inandıran ve bu nedenle morallerini yükselten tarzda YDS dersleri verilir. Birebir   özel YDS dersleri almak isteyen öğrenciler düşünülerek, özel olarak hazırlanmış YDS dersleri programını bireysel ders şeklinde almak isteyenlere, programın hangi tarihlerde işleneceğini özel YDS dersleri almanın ödülü olarak belirleme hakkı verilir.

YDS dersleri dalında YDS dersleri kampüslerinde düzenlenen ve YDS dersleri seminerlerinde ki YDS dersleri kategorisinde yer alan bireysel olarak tertip edilen özel YDS dersleri bağlamında,  öğrencinin bu tür özel bir önceliğe sahip  olması onu rahatlatır ve ders almaktan ötürü özel yaşamında meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmesi için şansı olur. Böylece, öğrenci hem YDS dersleri alır hemde işine gücüne devam eder.

YDS dersleri ile ilgili branşta  YDS dersleri departmanlarında kurulan YDS dersleri sınıflarımızdaki YDS dersleri etkinliklerinde teke tek olarak organize edilen özel YDS dersleri almak isteyen öğrenciye kaç ders verileceği ve ne tür bir YDS dersleri programı  uygulanacağı, seviyesine ve sınavda elde etmek istediği nota göre belirlenir ve bu aşamadan sonra ” kişiye özgü ve özel YDS  dersleri programı başlar.

YDS dersleri konusundaki YDS dersleri seminerlerinde verilen YDS dersleri öğretilerinde ve YDS dersleri için yapılan organizasyonlarda, sadece bir öğrenci için tertiplenen özel YDS dersleri bünyesinde uygulanacak olan birebir  özel YDS dersleri programı, kesinlikle öğrencinin tüm eksik ve yetersiz yanlarını düzelten, onaran, toplayan ve seviyesini yukarı çeken bir özellikte olduğu gibi, bütün incelik, ayrıntı ve nitelikleri ile tam olarak uygulandığı için öğrenciyi YDS sınavına hazır ve başarı kazanmanın eşiğine getirir.

2 – YDS DERSLERİ ( 4 Kişi ile YDS DERSLERİ ): YDS dersleri etkinlikleri kapsamında YDS dersleri alanında ki YDS dersleri forumlarında ve YDS derslerinin uygulandığı diğer platformda, toplu bir şekilde uygulanan  YDS dersleri sürecinde, sayısı az küçük gruplarda uygulanan öğrenci  bazlı, tamamen öğrenci odaklı ve onun yüksek ve geçerli not alabilmesini sağlayacak tüm YDS sınavının özelliklerini bünyesinde barındıran, topluca YDS dersleri almalarına karşın birebir YDS dersleri alırmış gibi öğrencileri teke, tek etkileyen, benzerlerinden çok daha üstün bilgi, sistem ve yöntemlere sahip olan ve bunları öğrenci lehine kullanan,  genellikle öğrencilerin eksik yanlarından biri olan akademik kelimeler konusunda YDS dersleri sırasında verilen bilgiler ve alınan özel önlemler aracılığı ile onların bu yanlarını güçlendiren, YDS soruları hakkında ki özel bilgilerle öğrencileri aydınlatan ve soruların çözümü konusunda açık ve ayrıntılı bilgilerle YDS öncesi öğrencilerin moralini düzelten vede uzman ve öğretmeyi bilen seçkin eğitmenlerin denetim ve gözetiminde uygulanan YDS dersleri programları, seviyeleri yapılacak seviye belirleme sınavı ile belirlenen ve bir birine denk düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan 4 öğrenciden oluşturulan küçük gruplara  tüm kapsamı ile tatbik edilir. Birebir özel YDS dersleri almak istemeyen veya her hangi bir nedenle bundan kaçınan öğrenciler için en uygun  sistemdir.

YDS dersleri forumlarında YDS dersleri kategorisindeki YDS dersleri için düzenlenen seminerlerde ve YDS dersleri için özel hazırlanan organizasyonlarda,  toplu bir şekilde düzenlenen YDS dersleri ile alakalı öğretilerde,  grupların 4 kişiden kurulması ve işler hale getirilmesi tamamen  bilimsel amaçlar ile düşünülmüş ve uygulamaya sokulmuştur. Zira, grup mevcudu 4 kişi gibi az sayıdan oluşan bu küçük YDS gruplarında , hem öğrenci anlamadığı bir konu hakkında soru sorabilir ve yanıt alabilir hemde eğitmen ders verdiği öğrenciler ile teker, teker ilgilenebilir ve bu durum, grup YDS derslerinde bir kalite oluşmasına yol açtığı gibi çok olumlu sonuçların  da elde edilmesine neden olur.

YDS DERSLERİ  için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 • YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri için daha önceden devreye sokulmuş olan özel bölümlerimizde, toplu veya  birebir olarak düzenlenen YDS dersleri için yapılan eğitim aşamasında,  öğrenciye hangi YDS dersleri programında yer alırsa alsın  onu sorumluk altına sokan ve aksi bir durum hasıl olduğunda ayrılmasına ve programı bırakmasına engel olan ”  SENET ” yapılmaz.. Öğrenci, ödemelerini taksitle, kendi belirlediği tarihlerde haber vermek koşulu ile yapabilir.
 • YDS sınavında  başarılı olabilmek için yeterli bilginin beraberinde çok sayıda akademik kelime bilgisine sahip olmak gerekir. Akademik kelimelerin bu işe olan  önemli katkısı düşünülerek,  YDS dersleri  faaliyetleri içeriğindetoplu yada  birebir olarak düzenlenen YDS dersleri  programına katılan öğrencilere özel olarak hazırlanmış kelimeler ile ilgili alıştırmalar pratik yaparak kelime bilgilerini arttırmaları için verilir ve  bu alıştırmaların tümünün yapılması istenir. Bu aşamada öğrenciler yakından izlenerek alıştırmaları yapmaları sağlanır. Yapmayanlar derhal uyarılır.
 • YDS dersleri birimlerinde gerçekleştirilen YDS dersleri konusunda ki çalışmaların bünyesinde,  hem toplu hemde  birebir olarak düzenlenen YDS dersleri programının uygulama evresinde, öğrencilere sadece İngilizce bilgileri aktarılmaz bu bilgilerle beraber ” Yds sınav çözüm teknikleri ve taktikleri dersleri   de ” verilerek sınavda soruları doğru yanıtlamalarına ve sınavda başarılı olmalarına % 100 katkı sağlanır.
 • YDS dersleri panellerindeki YDS dersleri  kategorisinde, hem toplu hemde  birebir olarak düzenlenen YDS dersleri programlarında yer alan ve YDS dersleri veren hocalar, konusunda uzmanlaşmış, çok deneyimli her şeyden önemlisi ”  YDS öğretmeyi bilen ” eğiticilerdir.
 • YDS dersleri  hakkında ki eylemler sürecinde, isteyen öğrenci, sadece YDS teknikleri eğitimi alabilir. Ders sayısı öğrencinin seviyesi ile doğru orantılıdır.

 ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER ve ÖĞÜTLER

 • YDS sınavında  mutlak başarı sağlanmak ve de yüksek bir not alınmak istenirse, öğrenciye özel YDS dersleri programına katılması önerilir. Zira, özel derste tüm ayrıntılara girilebileceği gibi işlenmesi gereken derslerin bitim süresi de kısalır.
 • Öğrenciler, ders alsalar bile, ders dışı çalışmalarla seviyelerini olabildiğince yukarı taşımalı. Özellikle, akademik kelimeler üzerinde önemle durularak bilinen akademik kelime sayısı arttırılmalı.
 • Akademik seviyede okuma parçaları okunarak özellikle cümle bütünlüğü kavramı iyice yerleştirilmeli
 • SINAV TEKNİKLERİNİN ANLAŞILMASI İÇİN
  BİLİNMESİ GEREKEN DİL BİLGİSİ KURALLARI

İngilizce Zamanlar
Kipler
Edilgen cümlelerin yapısı
Şart cümleleri
İsim cümleleri
Sıfat cümleleri
Edatlar
Bağlaçlar
Bağlayan İfadeler