Özel Yds Dersi | Yds | Yds Dersleri Programları

Özel Yds Dersi | Yds | Yds Dersleri Programları İçeriği

1 –  Özel Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi)
2 –  Özel Yds Dersi ( 4 Kişilik Gruplarla – Özel Yds dersi

1 –  Özel Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi): Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri ile ilgili uygulamalarda  Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri platformunda birebir Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri  almak amacı güden ve kayıt olarak Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri  programına başlayan öğrenci, derslerin yapılacağı gün ve saatleri kendi belirler. Bu şekilde normal günlük yaşamını yaşarken ders almaktan ötürü sorun yaşamaz, Hem ihtiyacı olan YDS dersini alır hemde yaşamına devam eder.

 Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri bölümlerimizde ki Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri eğitimlerinde öğrencinin kaç ders alması gerektiği, İngilizce seviyesine, bilgi ve becerisine vede sınavda almak istediği nota göre belirlenir.

 Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri  etkinliklerinde uygulanan birebir Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri programı kesinlikle öğrencinin tüm eksik ve yetersiz olan bilgilerini tamamlayan. onaran ve seviyesini yükselten ” kişiye özgü ve Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri programıdır ve tüm özellik, incelik ve ayrıntıları ile uygulanarak öğrenci başarıya taşınır.

2 –  
Özel Yds Dersi ( 4 Kişilik Gruplarla – Özel Yds dersi):
 Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri  
seminerlerinde Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri sınıflarına baş vuran ve kayıt olan öğrenciler arasından seçilen ve seviyeleri bir birine uygun ve de denk olan 4 öğrenciden küçük gruplar kurulur ve bu gruplarda kalitesi çok yüksek seviyelerde YDS dersleri verilir.

Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri verilen ana merkezdeki Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri birimlerimizdeki öğretilerde, mevcudu 4 öğrenci, gibi küçük gruplarda YDS derslerinin verilmesi tamamen öğrencinin çıkarları düşünülerek yapılan bir düzenlemedir.

 Özel Yds Dersi, Yds, Yds Derslerinde mevcut az olunca öğrenci kalabalık gruplarda sahip olamadığı bazı imkanlara kavuşur. Rahatlıkla soru sorabilir ve eğitmenlerde öğrencilerle daha iyi ilgilenebilir. Böylece öğrenciler kalabalık gruplarla yapılan derslere kıyasla daha kaliteli bir Özel Yds Dersi, Yds, Yds Dersleri   alma olanağı bulur ve olumlu durum YDS sonuçlarının daha iyi olmasına katkı sağlar.

YDS

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi ve ÜDS – Üniversiteler Arası Dil Sınavını seviyesinin belirlenmesine dair esas ve usuller hakkında yönetmelik artık geçerli değil

Adı geçen yönetmelik uyarınca Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için mart, nisan, mayıs aylarında 1 sefer ve eylül, ekim, kasım aylarında 1 sefer olmak üzere yılda 2 sefer, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde ise mart, nisan, mayıs aylarında olmak üzere yılda 1 kez yapılması öngörülen YDS’nin ilk uygulaması 2013 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 7 Nisan tarihinde uygulanacak. 6-7 Temmuz’da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (2013-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) ve daha sonraki yıllarda lisans düzeyinde yapılacak KPSS’lerde Yabancı Dil Testi yer almayacak.

Yabancı dil testinin belirli ağırlıklarla hesaplanarak oluşturulduğu KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanacak YDS puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanacak.İlgili mevzuatta KPDS’ye yapılan dönümler YDS’ye yapılmış sayılacak. İlgili mevzuat gereği, lisansüstü eğitim, denklik, atanma işlemleri ile doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri gerekecek. YDS’yi kullanabilecek olanlar

1- KPSS lise adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan koşullar arasında öğrenim koşulunun yanında yabancı dil koşulu da yer alabilmektedir. Lise düzeyinde nadir görülen bir durum olsa da KPSS’den düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesi sayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.2- KPSS önlisans adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir. Lise düzeyinde

liselere göre daha sık görülebilmektedir. Ancak, KPSS’den düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesi sayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.3- Üniversite 3 veya 4’üncü sınıfta okuyanlar: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.4- KPSS lisans adayları: Lisans düzeyinde her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanı istenmektedir. Özellikle lisans adaylarının YDS’ye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj

oluşturacaktır.5- KPSS A grubu adayları: A grubu puanlar arasında 91 tanesinin içinde yabancı dil bileşeni bulunmaktadır. A grubu hukuk,iktisat,maliye alanlarına çok iyi hazırlanan bir aday, YDS’ye girmezse 91 tane puan türü

hesaplanmayacak ve bir çok kurum sınavına giremeyecektir (gelir uzmanlığı da buna dahildir). Bu yüzden a grubu adayların hepsinin YDS’ye başvurması gerekmektedir. A grubu adaylar için yabancı dil gerekliliğini daha sonra detaylı olarak ele alacağız. Ayrıca a grubu puanlar sadece ilkbahar YDS puanı ele alınarak hesaplanacaktır. Yani 2013 KPSS’ye girdikten

sonra 2013 sonbahar YDS ile a grubu puanlar bir daha hesaplanmayacaktır.6- Kamu personeli: Kamuda çalışanlardan yabancı dil tazminatı almaya hakkı olanların bu tazminatı alabilmeleri için YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı halde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.7- Yüksek lisans adayları: Yüksek lisans (master) öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Master öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS neticelerinin kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir


8- Araştırma görevlisi olmak isteyenler: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.9- Doktora adayları: Doktora öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Doktora öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir.10- Doçent adayları: Doçent adaylarının YDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden en az 65 almaları gerekmektedir.11- Doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar: bu kişilerin YDS’ye girerek 100 üzerinden en az 55 almaları gerekmektedir.12- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için 
yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıllık bir zaman için geçerlidir. Beş yıllık peryodun sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. 2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS sınavları uygulanmayacağından adayların yabancı dil yeterliliği için YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır.13- Yurt dışında bir yüksek öğretim programını bitirenler: Yüksek öğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yüksek öğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurt dışı Yüksek öğretim Diplomaları

Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.Yabancı dil sınavlarının tek çatı altında toplanmıştır.