Yds Dersinde ÖğrenciYDS DERSİNDE ÖĞRENCİ SORUMLULUĞU

Yds Dersinde Öğrenci Neler Yapmalı

1 – Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi (4 Kişi ile Yds Dersi )

1 – Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi ) : YDS dersinde öğrenci isimli seminerlerde YDS dersinde öğrencinin temel olarak hedef alındığı YDS dersinde öğrenci  platformunda, en son yeniliklerle birebir olarak uygulanan ve  özel Yds dersi kapsamında YDS dersinde öğrenciyi ana unsur olarak ele alan, içerdiği en son yöntem ve YDS sınav teknikleri, öğrenciyi birebir tetikleyen ve besleyen temel kuruluş felsefesi, oluşturduğu olumlu hava ve sinerji ile öğrencide güven duygusu ve heyecan  yaratan ve onu derse daha çok bağlayarak derse odaklanmasını kolay hale getiren, YDS sorularının nasıl çözülmesi gerektiği hakkında çok açık ve  net  ayrıntılar veren, özel YDS alıştırmalarıyla kelime açısından zayıf olan öğrencilerin sorununu kısa bir zamanda çözen, içeriğinde ki bilgilerin öğrenci tarafından anlaşılabilir ve pratik olması nedeni ile onları rahatlatan ve  öğrenci için özel olarak hazırlanmış dost programlarla  birebir YDS özel ders almak YDS de mutlaka başarılı olmak ve yüksek bir skor elde etmek amacı taşıyanlar için  hazırlanmış bu programlara katılan öğrenci amacına ulaşır.

2 – Yds Dersi (4 Kişi ile Yds Dersi ) : YDS dersinde öğrencinin işlevini tespit amacı taşıyan YDS dersinde öğrenci hedefli YDS dersinde öğrenci   seminerlerinde, 2,3 öğrenciden oluşturulan gruplara özel olarak uygulanan  Yds dersi için yapılan eğitimlerde ve Yds dersi uygulamalarında  çok kalabalık olmayan sakin, çok ciddi, kaliteli ve kalıcı derslerin verildiği, sıra dışı en son öğretim teknikleri ve eğitim sistemleri ile donanmış ve profesyonel bir anlayış, düşünce ve yaklaşımla her öğrenciye teke, tek ulaşan,  onları çalışmak için taşıdığı özellik ve nitelikleri ile tetikleyen, kelime haznesi konusunda eksikliklerini tamamlamalarına yardım eden ve bu konuda gelişmelerine önemli katkılar sağlayan programların  uygulandığı toplu YDS dersleri için hazırlanmış 4 kişilik gruplarda YDS dersi almanın  keyfini yaşayın.

YDS DERSİNDE ÖĞRENCİNİN GÖREVİ

YDS dersinde öğrencinin de başarılı olmada büyük katkısı olabilir. Her davranışı, hareketi ve yapacağı çalışmalarla hocaya yardım etmeli ve katkı sağlamalıdır. Hoca dersi anlatır ve geçer ama dersin bitiminde öğrenciye ders dışında yapması gereken bir çok şey hakkında bilgi verir ve verilen bilgileri de kaytarmadan tam hakkı ile yapmasını ister. Eğer, hocanın söylediklerini ve yap dediklerini öğrenci yapmazsa yani üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezse başarılı olması sadece rastlantılara kalır. Bu nedenle derste hoca kadar öğrencide çalışmalı ve en az hatta ondan daha çok çaba ve gayret sarf etmelidir.

YDS DERSİNDE ÖĞRENCİ PROFİLİ

YDS dersinde öğrencinin profili çok önemlidir. YDS dersi alan öğrenci kesinlikle sınavı geçme konusunda azimli ve istekli olmalı. Kararsızlığın bu olayda yeri yoktur. Kararlı olmak ve başarılı olmayı istemek ve kafasına koymak sınavda soruların çözümünde çok büyük etkendir. Kendine inanmayan öğrenci YDS sınavında başarılı olamaz. Başarının altında öz güven , kendine inanç, karar ve azim yatar.

YDS DERSİNDE ÖĞRENCİ NE YAPMALI

YDS dersinde öğrenci her şeyden önce YDS dersi alacağı bu işi çok iyi bilen daha doğru  bir deyimle öğretmesini iyi bilen bir hoca bulmalı. Ders alırken  anlatılanları anlamak ve kavramak için tüm dikkatini derse vermeli ve sonrasında anlatılan bilgilerin kalıcı olması  için çok kısa bir aradan sonra bu bilgilere çalışmalı ve tekrar etmeli. Ders alsa bile dersin dışında bireysel çalışmalar yapmalı ve yaptığı  çalışmalar kesinlik akademik olmalı. Akademik kelime haznesini arttıran çalışmalar yapması sınavda ona çok olumlu sonuçlarla döner.  Ek olarak, akademik  seviyede yazılar, makaleler ve dergiler okumalı.  Bu şekilde, okuma parçalarına baktığında cümleler arasındaki farkı yada benzerliği ve cümlenin nerede başlayıp nerede bittiği bir bakışta anlamayı öğrenmeli. Araştırarak ve kendi üzerinde deneyimler yaparak sınavda  çok önemli bir rol oynayan akademik kelimeleri nasıl ezberleyeceğini ve kalıcı  hale getireceğini bulmalı.