Yds DershanesiYDS DERSHANESİ PROGRAMLARI : YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS dershanesinde birebir YDS uygulaması, ülkede ilk kez uygulanan bir sistem ve yöntemle öğrenciyi sınava hazırlar. YDS dershanesinde birebir düzenlenmekte olan özel YDS dersleri kapsamında; özel olarak özellikle sınavda yüksek bir  skor elde etmek amacında olanlar yada YDS sınavına  kısa bir zaman dilimi kaldığı için acele edenler  YDS dershanesinde birebir özel dersin öğrenci üzerinde ve sınav üzerinde yarattığı birebir olumlu etkiden yararlanmak ve bunu kullanmak isteyenleri için hazırlanan YDS dershanesinin programlarına katılmak isteyenler, bu uygulanacak programın YDS dershanesinde hangi günlerde uygulanmasını isterlerse, günler ve saatler onların dilediği zamanlara göre düzenlenir.

YDS dershanesinin bulunduğu mekandaki YDS dershanesinde ve YDS dershanesi içinde düzenlenen seanslarda teke tek şeklinde  uygulanmakta olan özel YDS dersleri sürecinde YDS dershanesinde bu şekilde yapılan düzenlemelerin tek amacı, YDS dersi almaktan ötürü  öğrencinin hayatında meydana gelebilecek olan sorum yada sıkıntıların giderilmesi ve bir yandan YDS dershanesinde  ihtiyacı olan YDS derslerini alırken diğer taraftan da günlük yaşamını aksatmadan sürdürebilmesi içindir.

YDS dershanesi kampüslerindeki YDS dershanesi için kurulan birimlerde ve YDS dershanesinde birebir organize edilmekte  olan özel YDS dersleri ile ilgili etkinliklerde; bu şekilde yüksek not gereksinimi olan öğrencilerin YDS dershanesinde kaç ders alırlarsa YDS sınavında istedikleri hedefi yakalayabilecekleri şeklinde ki bir sorunun yanıtı, konu tamamen öğrencinin içinde bulunduğu İngilizce seviyesine, bilgisine ve becerisine ve de sınavda elde etmek istediği skora bağlıdır tarzında olur.

YDS dershanesinin bulunduğu platformda bulunan YDS dershanesi isimli ana bölümlerde ki YDS dershanesinde düzenlenmekte devam eden YDS dersleri için hazırlanan organizasyonlarda;  YDS dershanesinde birebir özel derslerle uygulanan program, kesinlikle öğrencinin eksik İngilizce bilgilerini tamamlayıcı ve seviyelerini yükseltici ” birebir kişiye özgü ve özel ” bir niteliktedir ve tüm incelik ve ayrıntıları ile YDS dershanesinde uygulanarak öğrenciyi YDS’ de hedefe ulaştırır.

2 – Yds Dershanesi ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Ders ): YDS dershanesi statüsüne giren esas departmanlardaki YDS dershanesi sınıflarında ve YDS dershanesinde düzenlenen YDS özel dersin pahalı olduğunu düşünen ve toplu YDS derslerinin sıcak ve toplumsal havasından yararlanmak ama aynı zamanda da olabildiğince kaliteli ve etkili YDS dersi almak isteyenler kendilerin bunu sağlayabilecek özelliklere sahip küçük ve  az sayıda öğrenciden oluşan gruplara yönelir. Daha alçak gönüllü skorlar isteyen veya birebir YDS özel derse katılmak istemeyen bu tür adaylar için, YDS dershanesinde İngilizce seviyeleri hemen, hemen aynı olan denk seviyede ki 4 öğrenciden kurulu küçük sınıflar yada gruplar önerilir.

YDS dershanesi özel bölümlerinde kurulan ve YDS dershanesinde yapılan panellerde ve ayrıca  YDS dershanesinde toplu olarak düzenlenmekte olan  YDS dersleri için hazırlanmış seminerlerde; bu küçük gruplarda sınıf mevcudu az olduğu için diğer kalabalık gruplarda verilen YDS derslerine oranla çok büyük avantajları vardır. Bu avantajlardan birincisi, öğrenci kalabalık sınıflarda soru soramaz ama bu sınıflarda rahatlıkla istediği gibi anlamadığı bir konu hakkında soru sorabilir. Diğer bir avantajı ise, YDS dershanesinde ki mevcudun az olmasından ötürü YDS dersleri veren eğitmenler öğrenciler ile çok yakından ilgilenebilir ve salt bu nedenlerle bu mevcudu az olan küçük sınıflarda verilen YDS eğitim sonuçları  kalabalık gruplarda verilenlere  oranla çok daha olumludur.

YDS dershanesindeki  YDS dershanesi birimlerinde mevcudu 4 öğrenciden oluşan grup yada küçük sınıflarda elde edilen YDS sonuçlarının çok daha iyi olduğu sadece bizim görüşlerimiz değil aynı zamanda dünyada yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarıdır da.

YDS DERSİ  için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS dershanesinde YDS dershanesi için hazırlanmış programlarda, hem toplu hemde aynı zamanda birebir düzenlenmekte olan özel YDS dersleri konusunda ki eğitimlerde; YDS dershanesi programlarının hiç birinde öğrenciye onları illede bizden YDS dersi almak zorunda bırakan istemeseler de gitmelerine yasal engel oluşturan bu ”  SENET ”  denilen evrak yapılmaz. Öğrenci isterse ödemelerini daha önceden hangi tarihlerde ödeyeceğini belirterek taksitle de yapabilir.
  • YDS dershanesinde yer verilen  YDS dershanesi birimlerindeki yalnızca  toplu vede birebir tertip edilmekte olan özel YDS dersleri ve öğretimlerinde; YDS için uygulanan programların içeriğinde kimsenin pek umursamadığı ama bizim çok duyarlı  olduğumuz akademik kelimelerle ilgili, öğrencinin kelime haznesini geliştirici ve genişletici özel çalışmalarda var. Özel hazırlanmış alıştırmalarla öğrenciler bu konuda desteklenir ve bildikleri kelime sayısını artması için alınan özel önlemler vardır bu alıştırmalarda. Çözülen özel  YDS alıştırmaları öğrencilerin akademik kelimeler konusunda gelişmesini sağlar ve bilinen kelime sayıları artar.
  • YDS dershanesinde ki YDS dershanesi programında, gerek toplu gerekse birebir uygulanmakta olan özel  YDS derslerinde; YDS programlarının işlenme aşamasında, öğrencilere sadece onların eksik bilgi, beceri ve seviyelerini yükselten eğitimlerin beraberinde, sınavda en büyük yardımcıları olacak, ” YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri ” dersleri de verilir.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİ VE ÖĞÜTLER

  • YDS dershanesinde mevcudu az küçük sınıflar olmasına karşın özellikle sınavda yüksek skor alma ihtiyacı olanların birebir özel ders almaları önemle tavsiye edilir.
  • YDS programlarının dışında, YDS özel ders bile alınsa bireysel çalışmalar yaparak seviyenizi yükseltmeye ve yüksek düzeylerde muhafaza etmeye gayret edilmeli.
  • Çok sayıda akademik kelime haznesine sahip olmak bu sınavın başarılmasında en kritik noktalardan biridir. Kişisel çalışmaları bu yönde geliştirmenin ve araştırmanın önemi büyüktür.