Yds DershanesiYDS DERSHANESİ PROGRAMLARI

Yds Dershanesi Program İçeriği

1 – Yds Dershanesi ( Birebir Özel Yds Ders )
2 – Yds Dershanesi ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Ders )

1 – Yds Dershanesi ( Birebir Özel Yds Ders ) : YDS dershanesinde birebir düzenlenmekte olan özel YDS dersleri kapsamında; özel olarak özellikle sınavda yüksek bir skor elde etmek amacında olanlar yada sınava kısa bir zaman dilimi kaldığı için acele edenler  birebir özel YDS dersin öğrenci üzerinde ve sınav üzerinde yarattığı birebir olumlu etkiden yararlanmak ve bunu kullanmak isteyenleri için hazırlanan programlara katılmak isteyenler,bu uygulanacak programın YDS dershanesinde hangi günlerde uygulanmasını isterlerse, günler ve saatler onların dilediği zamanlara göre düzenlenir.

YDS dershanesinde birebir uygulanmakta olan özel YDS dersleri kapsamında; bu şekilde yapılan düzenlemelerin tek amacı, ders almaktan ötürü  öğrencinin hayatında meydana gelebilecek olan sorum yada sıkıntıların giderilmesi ve bir yandan da dershanede  ihtiyacı olan YDS derslerini alırken diğer taraftan da günlük yaşamını aksatmadan sürdürebilmesi içindir.

YDS dershanesinde birebir organize edilmekte  olan özel YDS dersleri kapsamında; bu şekilde yüksek not gereksinimi olan öğrencilerin kaç ders alırlarsa sınavda istedikleri hedefi yakalayabilecekleri şeklinde ki bir sorunun yanıtı, konu tamamen öğrencinin içinde bulunduğu İngilizce seviyesine, bilgisine ve becerisine ve de sınavda elde etmek istediği skora bağlıdır tarzında olur.

YDS dershanesinde düzenlenmekte olan YDS dersleri kapsamında;  birebir özel derslerde uygulanan program, kesinlikle öğrencinin eksik İngilizce bilgilerini tamamlayıcı ve seviyelerini yükseltici ” birebir kişiye özgü ve özel “ bir niteliktedir ve tüm incelik ve ayrıntıları ile uygulanarak öğrenciyi hedefe ulaştırır.

2 – Yds Dershanesi ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Ders ): YDS dershanesinde düzenlenen YDS özel dersin pahalı olduğunu düşünen ve toplu YDS derslerinin sıcak ve toplumsal havasından yararlanmak ama aynı zamanda da olabildiğince kaliteli ve etkili ders almak isteyenler kendilerin bunu sağlayabilecek özelliklere sahip küçük ve  az sayıda öğrenciden oluşan gruplara yönelir. Daha alçak gönüllü skorlar isteyen veya birebir özel derse katılmak istemeyen bu tür adaylar için, İngilizce seviyeleri hemen, hemen aynı olan denk seviyede ki 4 öğrenciden kurulu küçük sınıflar yada gruplar önerilir.

YDS dershanesinde toplu olarak düzenlenmekte olan  YDS dersleri kapsamında; bu küçük gruplarda sınıf mevcudu az olduğu için diğer kalabalık gruplarda verilen derslere oranla çok büyük avantajları vardır. Bu avantajlardan birincisi, öğrenci kalabalık sınıflarda soru soramaz ama bu sınıflarda rahatlıkla istediği gibi anlamadığı bir konu hakkında soru sorabilir. Diğer bir avantajı ise, mevcudun az olmasından ötürü YDS dersleri veren eğitmenler öğrenciler ile çok yakından ilgilenebilir ve salt bu nedenlerle bu mevcudu az olan küçük sınıflarda verilen eğitim sonuçları  kalabalık gruplarda verilenlere  oranla çok daha olumludur.

Mevcudu 4 öğrenciden oluşan grup yada küçük sınıflarda elde edilen sonuçların çok daha iyi olduğu sadece bizim görüşlerimiz değil aynı zamanda dünyada yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarıdır da.

YDS DERSİ  için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS dershanesinde hem toplu hemde birebir düzenlenmekte olan özel YDS dersleri kapsamında; YDS dershane programlarının hiç birinde öğrenciye onları illede bizden ders almak zorunda bırakan istemeseler de gitmelerine yasal engel oluşturan bu ”  SENET ”  denilen evrak yapılmaz. Öğrenci isterse ödemelerini daha önceden hangi tarihlerde ödeyeceğini belirterek taksitle de yapabilir.
  • YDS dershanesinde hem toplu hemde birebir tertip edilmekte olan özel YDS dersleri kapsamında; YDS için uygulanan programların içeriğinde kimsenin pek umursamadığı ama bizim çok duyarlı  olduğumuz akademik kelimelerle ilgili, öğrencinin kelime haznesini geliştirici ve genişletici özel çalışmalarda var. Özel hazırlanmış alıştırmalarla öğrenciler bu konuda desteklenir ve bildikleri kelime sayısını artması için alınan özel önlemler vardır bu alıştırmalarda.Çözülen özel alıştırmalar öğrencilerin akademik kelimeler konusunda gelişmesini sağlar ve biline kelime sayıları artar.
  • YDS dershanesinde gerek toplu gerekse birebir uygulanmakta olan özel  YDS dersleri kapsamında; YDS programlarının işlenme aşamasında, öğrencilere sadece onların eksik bilgi, beceri ve seviyelerini yükselten eğitimlerin beraberinde, sınavda en büyük yardımcıları olacak, ” YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri “ dersleri de verilir.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİ VE ÖĞÜTLER

  • Dershanede mevcudu az küçük sınıflar olmasına karşın özellikle sınavda yüksek skor alma ihtiyacı olanların birebir özel ders almaları önemle tavsiye edilir.
  • Programların dışında, özel ders bile alınsa bireysel çalışmalar yaparak seviyenizi yükseltmeye ve yüksek düzeylerde muhafaza etmeye gayret edilmeli.
  • Çok sayıda akademik kelime haznesine sahip olmak bu sınavın başarılmasında en kritik noktalardan biridir. Kişisel çalışmaları bu yönde geliştirmenin ve araştırmanın önemi büyüktür.