Yds Dershanesi İstanbul, BakırköyYDS DERSHANESİ İSTANBUL, Bakırköy PROGRAMLARI

Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy  Programları ve  İçerikleri

1 – Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy (  Birebir Özel Yds Dersi )
2- Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy (  4 Kişilik Gruplarla  Yds Dersi )

1 – Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy (  Birebir Özel Yds Dersi ) : YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen birebir özel YDS dersleri kapsamında ,  tamamen bilimsel yöntemlerle YDS nin tüm temel yapı ve özellikleri düşünülerek kullanacak öğrencinin amacını bire bir gerçekleştirebileceği tarzda ve türde çok pratik bir şekilde kullanımı ve uygulaması kolay olan programlarla desteklenen birebir özel YDS dersi   programlarına daha çok sınavdan yüksek bir skor elde etmek zorunda olan yada sınava çok az bir süre kaldığı için çalışma zamanı kısıtlı olan öğrenciler baş vurur. Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen birebir özel YDS dersleri kapsamında bu programa baş vuran ve kayıt olan öğrenci, programın uygulanacağı günler ve saatler konusunda söz sahibi olur ve program onun istediği tarzda şekillendirilir.

YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen birebir özel YDS dersleri kapsamında YDS programında öğrenciye kaç ders uygulanacağına öğrencinin seviyesine ve bu konuda ki bilgi ve becerisine bakılarak karar verilir.

 YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen birebir özel YDS dersleri kapsamında uygulanan YDS programları kesinlikle, öğrencinin eksik  bilgilerini tamamlayan ve seviyesini yükselten özellik ve  nitelikte ve aynı zamanda, öğrencinin tüm algılama ve kavrama yönündeki eksikliği varsa onları da yok eden ve de ” kişiye özel ve özgü “ bir programdır.

2- Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy (  4 Kişilik Gruplarla  Yds Dersi ): YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda toplu olarak verilen  YDS dersleri kapsamında , kalabalık yapılan derslerin olumsuzluklarından uzak ve arındırılmış, maddi açıdan öğrenciler için olumlu ve elverişli koşullara sahip olan,  kalite ve nitelik açısından diğer programların hiç birinden eksik bir yanı olmayan, içinde yer alan bilgilerle YDS sınavı öncesi hazırlık dersi alan öğrenciye ufuklar açarak onları rahatlatan ve sınavda başarılı olacaklarına dair olan inançlarını  pekiştiren, genellikle öğrencilerde mevcut olan akademik kelimelerin sayısında ki eksiklikleri ayrıntılı ve özel alıştırmalarla gideren programlarla desteklenen ve  bu sınav konusunda uzmanlık düzeyine erişmiş eğitmenler aracılığı ile uygulanan birebir YDS özel ders programlarına katılmak isteyen ve sınavda daha alçak gönüllü skorlar hedefleyen  öğrenciler için mevcudu sadece 4 kişiden oluşan küçük sınıflarımızda vardır.

Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda toplu olarak verilen  YDS dersleri kapsamında bu sınıfların 4 öğrenci ile düzenlenmesi, sadece öğrenciler düşünülerek alınmış bir karar ve uygulamadır. Zira, bu gruplarda mevcudun az olması  nedeni ile kalabalık gruplarda yapılamayan bazı ders içi işlemlerin bu sınıflarda yapılması öğrenci açısından mümkündür.

Öğrenci rahatlıkla anlamadığı bir konu hakkında soru sorma ve yanıt da alma gibi bir olanağa sahip olur. Ayrıca, mevcudun az olması dersleri veren eğitmenler için de bir rahatlık oluşturur ve eğitmenler öğrencilerle hem kolay bir biçimde ilgilenebilir hemde birebir iletişim kurabilir.

YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda toplu bir halde verilen  YDS dersleri kapsamında tüm bu olumlu olgular elbette verilen eğitime yansır ve bundan öğrenci karlı çıkar ve yarar sağlar. Sınava girildiğinde olumlu sonuçlar elde etmek ve başarılı olmak açısından mevcudu az olan gruplarda ders almanın yararları  kalabalık gruplarla kıyaslandığında elbette çok daha fazladır.

YDS DERSİ için NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda toplu yada  birebir özel verilen  YDS dersleri kapsamında  toplu yada  birebir özel verilen derslerde hiç bir öğrenciye ders aldığı süre için onları üzen, rahatsız eden ve tedirginliğe sevk eden bu tür ”  SENET ”  yapılmaz. Hatta, öğrenci arzu ederse istediği zamanlarda bize bildirmek kaydı ile tarihini kendi belirleyerek taksitle de ödeme yapabilir.
  • Akademik kelime haznesi sınavın en önemli sorunlarından biridir. Yds Dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen toplu yada  birebir özel YDS dersleri kapsamında kimsenin pek önemsemediği bu konunun  ne kadar önemli olduğu ve sınavda başarılı olmak için en kritik bilgilerden biri olduğu bilindiğinden, bu konuda öğrenciyi geliştiren ve kelime haznesini genişleterek bildiği kelime sayısını arttıran özel önlemler alınır. Daha önceden denenmiş ve yararı kanıtlanmış özel kelime alıştırmaları ile öğrenciler desteklenir.
  • YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen toplu yada  birebir özel YDS dersleri kapsamında YDS programlarının işlenme aşamasında, öğrenciler var olan eksik İngilizce bilgilerini tamamlayıcı ve seviyelerini yükseltici programların yanı sıra, ” YDS akademik sınav çözüm teknikleri ve taktikleri bilgisi de “ verilerek olabildiğince eksik yanlar giderilir ve sınavda soruları doğru ve hızlı yanıtlamalarına katkı sağlanır.
  • YDS  dershanesi İstanbul, Bakırköy platformunda verilen toplu yada  birebir özel YDS dersleri kapsamında dersleri veren eğitmenlerin her biri konusunda uzman, çok deneyimli, bilgi ve beceri yüksek uzmanlık seviyesine ulaşmış kişilerdir.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • En kısa ve kestirme yoldan hedefe ulaşılmak isteniyorsa mutlaka birebir özel ders alınmalı.
  • Özel ders bile alınsa kişisel ve bireysel çalışmalarla seviye yükseltilmeli ve sürekli yükselen seviye sınava kadar korunmalı.
  • Çok akademik seviyede akademik yazılar okunmalı ve çözülmeli.