YDS EĞİTİMİ PROGRAMI

Yds Eğitim Programı İçeriği

1 –  Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi )
2 –  Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi )

1 –  Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi ): YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi merkezindeki  YDS eğitimi  departmanlarında düzenlenen ve tatbik edilen ayrıca YDS eğitimi öğretilerinde organize edilen ve birebir verilen   YDS eğitiminde, birebir özel  YDS eğitimi alan öğrencilere, YDS sınav sorularının çözüm tekniklerinin nasıl olacağını anlatan, onların kelimelerle ilgili tüm sorunlarına özel yöntemler kullanarak çözüm getiren, kolay anlaşılır ve pratik anlatımlarla her konuda onlara bilgi veren, eğitimler ilerledikçe ve öğrenciler konulara hakim oldukça bu eğitimle YDS sınavını geçmenin kolay olduğunu onlara öğreten ve bu durumdan yararlanarak öğrencilerin moralinin yükselmesine ve kendilerine olan güvenin artmasına neden olan YDS eğitimi programlarının eşliğinde ve YDS sınavına hazırlık eğitimi konusunda uzman olan eğitmenlerin gözetim ve denetiminde birebir özel YDS eğitimi verilir.

YDS eğitimi için  YDS eğitimi birimlerimizdeki YDS eğitimi departmanlarında birebir özel yapılan YDS eğitimlerinde öğrenciye, onun seviyesi ile birebir uyumlu bir YDS eğitimi programı, tüm özellikleri, ayrıntıları ve incelikleri ile uygulanarak öğrenci YDS sınavına tam olarak hazır hale getirilir.

2 –  Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi ): YDS eğitimi ana kampüslerindeki YDS eğitimi platformlarında düzenlenen YDS eğitimi etkinlikleri kapsamında, 4 öğrencinin bir araya getirilmesi ile verilen grup YDS eğitimlerinde,  öğrencilere, uygulandığı zaman öğrencinin kendisini birebir YDS eğitimi alıyormuş gibi hissettiği, özel yöntem ve sistemlerle öğrencilerin akademik kelimeler konusunda mevcut olan sorunlarının çözüldüğü, YDS sınav sorularının çözüm yollarının teker, teker sade bir dille verildiği, özellikle okuma parçalarının çözümü konusunda çok durulduğu özelliklere sahip olan YDS eğitimi programlarının eşliğinde YDS eğitimleri verilir.

YDS eğitimi kampüslerinde ve YDS eğitimi ile ilgili düzenlenen forumlarda, toplu YDS eğitiminin 4 öğrenci gibi az sayıda öğrenciden oluşturulması, sadece onların alacakları  YDS eğitimini kaliteli bir şekilde eksiksiz, tam olarak almalarını sağlamak içindir. Toplu YDS derslerinde grubun sayısı azaldıkça verilen eğitimlerin de kalitesi artar.

 

YDS EĞİTİMİ PROGRAMI

 Ülkemizde İngilizce yeterliliği için yapılan TOEFL, IELTS ve YDS gibi sınavlar vardır. Bu sınavlarla İngilizce yeterliliği belgelenerek gerektiğinde kullanılır. Bu belge işe girerken, lisansüstü eğitimine ya da akademik kadroya başvuru yaparken kullanılabilir. TOELF ve IELTS konuşma, yazma, dinleme ve dil bilgisini içeren kapsamlı sınavlardır. Bunun yanı sıra bu sınav ise dil bilgisi ve paragraftan anlam çıkarmaya yönelik teorik bir sınavdır.

YDS eğitimi için bugün birçok kurum bulunmaktadır. Dershaneler, özel kurslar, dil eğitim merkezleri bunlara dahildir. Bu kurslarda genel olarak dil bilgisi kuralları ve paragraf okumaları yapılarak öğrencilere pratik kazandırılır. Soruya nasıl yaklaşılacağı, sorunun nereden okunmaya başlanması gerektiği, paragrafı kolay çözümlemek için ne gibi tekniklerin gerektiği öğretilir. Böylece öğrenci YDS sınavı sırasında sorular üzerinde fazla zaman kaybetmez. YDS sınavına  giren öğrencilerin en büyük sorunu sınav süresini yeterince iyi kullanamamalarıdır. Bu sorunun çözümü için İngilizce eğitim kurslarında hazırlık sırasında teknik öğretilir. Öğrenciler genel olarak kelime ezberi yapar, paragraf okur ve dil bilgisi sorularını çözer. Bunların her biri için pratik çözüm teknikleri vardır. Fakat bu teknikler her zaman yeterli olmaz. Bu sebeple mutlaka kelime bilgisine de sahip olmak gerekir.

YDS sınavı dil bilgisine dayalı bir sınav olmasının yanında bir teknik sınavıdır. YDS eğitimi sırasında İngilizce konuşmayı ya da dinlemeyi öğrenmek beklenmez. Sadece dil bilgisi ve soru çözüm teknikleri öğretilir. Bu sebeple YDS  sınavından  yüksek not almış birinin iyi derecede İngilizce bildiği kanısına varmak yanlış olur. Tersi durumlar da söz konusudur. Yani İngilizce konuşma ve anlama konusunda iyi derecede olan bir kişi sınavdan  yüksek not alamazsa şaşırtıcı olmaz çünkü YDS sınavı başlı başına bir tekniktir. Her ne kadar İngilizceye hakim olunsa da teknik bilinmedikten sonra YDS sınavında başarılı olmak zordur.

YDS eğitimi  sırasında öğrencilere hazırlık kitapları verilir ve bu kitaplarla paralel olarak konular devam ettirilir. Kelime ezberi ve soru çözümü devamlı olarak yapılır çünkü devamlılık  bu tür sınav için ilk şarttır. Sürekli olarak tekrar yapılmalı ve öğrenilen kelimelerin, tekniklerin unutulmaması sağlanmalıdır. Bunu soru çözerek gidermek mümkündür. YDS soruları üzerinde yapılan çalışmalar oldukça kalıcı olacaktır. Arkasında konuların bitimiyle deneme sınavları yapılır. Bu sınavlar gerçek YDS’ de çıkmış olan sorulara paralel sorular olur. Piyasada bu konuda çok iyi yayınlar mevcuttur.

Sonuç olarak YDS bir teknik sınavdır. YDS  sınavında başarılı olabilmek için doğru teknikleri öğrenmek ve sınav süresince doğru şekilde uygulayabilmek gerekir. Bunların yanında kelime bilgisinin de yeterli düzeyde olması gerekir. Sadece tekniklerle YDS sınavından yüksek başarı sağlanması beklenemez. Tüm bunların yanında devamlı bir çalışmanın da gerektiği unutulmamalıdır. Bu şartlar sağlandığında YDS sınavından  iyi bir derece elde edebilme olasılığı oldukça yüksektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğer başarmak istiyorsak istekli ve kararlı olmalıyız. Ardından başarı mutlaka gelecektir.

Leave a Comment