Yds Ders ProgramıYDS DERS PROGRAMI HAKKINDA

Yds Ders Programı Hakkında Bilgi

1 – Yds Ders Programı ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds Ders Programı ( 4 Kişi ile Yds Dersi )

1 – Yds Ders Programı ( Birebir Özel Yds Dersi ) : YDS ders programı tatbik edilen ana kampüslerimizde ve YDS ders programı için YDS‘ye  hazırlık verilen merkezimizdeki YDS ders programı platformunda uygulanan ve  YDS ders programı içeriğinde verilen YDS ders programı uygulamalarında, birebir özel YDS dersleri kapsamında YDS ders programı uygulanırken, YDS sonuçları üzerinde olumlu etkilerini ve içeriğinde ki özel bilgi ve YDS teknikleri ile kendisine yüzde yüz yararlı olacağını, sınav öncesi çalışmalarla akademik kelimeler haznesinin geliştirileceğini, YDS sorularının nasıl çözüleceği hakkında özel bilgilerin verileceğini, her bölüm hakkında verilen soruların nasıl çözüleceği şeklindeki açıklamalarla yüklü olan ve  birebir uygulanan bu  programa katılan öğrenci, bu tür bir YDS ders programında yer aldığı için bir üstünlük kazanır. Programın hangi günlerde ve saatlerde işlenmesine karar verir ve zamanı kendi belirler.

YDS ders programı düzenlenen merkezlerdeki YDS ders programı verilen birimlerde tesis edilmiş YDS ders programı  departmanındaki YDS ders programı ile ilgili organizasyonlarda ve YDS ders programı öğretilerinde , öğrencinin sınavdan kesin olarak olumlu bir sonuç elde etmesi için düzenlenen ders  sürecinde, YDS ders programında bu tür bir ayrıcalığın kesin başarılı olmak isteyen ve bunun için başka hiç bir şeye zaman ayıramayan birebir özel ders alan öğrenciye verilme nedeni, öğrencinin ders almaktan ötürü günlük sıradan işlerini yaparken bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmesi içindir.

YDS ders programı için hazırlanan statüde yer verilen YDS ders programı  eğitim bölümlerinde ve YDS ders programı seminerlerinde, bireysel ders almak isteyen öğrenciler için uygulanan  dersler ile ilgili öğretilerde,  en sön yöntemlerle uygulanan birebir özel YDS ders programının kaç ders olması gerektiğine, sınava katılmak isteyen öğrencinin İngilizce bilgisine, birikimine  ve sınav da alması gereken nota göre karar verilir ve program  bu doğrultuda düzenlenir.

YDS ders programı birimlerinde hizmet veren ve YDS ders programı için düzenlenen YDS ders programı kategorisindeki  YDS ders programı konusunda düzenlenen eğitimlerde,  birebir ders almanın avantajlarından yararlanmak isteyen öğrenci için organize edilen  derslere özgü eğitimlerde,  en çağdaş bilgilerle destekli YDS ders programında yer alan öğrenciye uygulanan yöntem ve ders sayısı tamamen öğrencinin eğitim yapısına uygun olan  bilimsel bir özellik taşıyan  ” kişiye özel ve özgü ders ” karakter ve niteliğindedir. Tüm özellikleri ve ayrıntıları ile uygulanarak öğrenci hazır hale getirilir.

2 – Yds Ders Programı ( 4 Kişi ile Yds Dersi ) : YDS ders programı kampüslerinde yapılan YDS ders programı faaliyetlerindeki YDS ders programı etkinliklerinde, içerisinde toplu ders almak isteyenlere göre uygulanan YDS dersleri  ve organizasyonlarında, YDS ders programları uygulamalarında YDS için kalabalık grupların karmaşasından kurtularak yine onlar gibi  özel derse göre daha uygun fiyatların uygulandığı, öğrencinin tüm amaçlarını ve hedeflerini birebir gerçekleştirebileceği ve bunun için özel olarak yüksek skor ve mutlak başarı parolası ile hazırlanmış içerik açısından çok zengin YDS ders programlarının uygulandığı, sınavda sorulan sorularla ilgili özel bilgilerin verildiği, kelime haznesinin özel çalışmalarla nasıl geliştirileceği hakkında bilgiler veren özel hazırlanmış ve uzman hocalar aracılığı ile uygulanan  YDS ders programlarının desteğinde seviye ve nitelik açısından bir birinin dengi olan 4 öğrenciden oluşturulan gruplara dahil olarak, sınavda elde etmek istediğimiz  amacınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

YDS ders programı seanslarındaki  YDS ders programı eğitim bölümlerinde verilen YDS ders programı derslerinde, organize edilmekte olan  YDS dersleri kapsamında YDS ders programlarında grupların 4 kişiden oluşturulması tamamen öğrenciler düşünülerek tasarlanmış bilimsel verilere dayalı bir düzenleme olup, öğrencilere kalabalık gruplarla yapılan derslere oranla çok büyük avantajlar sağladığı için uygulama aşamasına konulmuştur.

YDS ders programı  departmanında düzenlenen  YDS ders programı sunumunda yapılan YDS ders programı etkinlikleri bünyesinde, toplu olarak ufak gruplara verilen YDS derslerine ait gelişim aşamalarında,  4 kişilik gruplarla öğrencilere sağlanan avantajlar dan ilki sayı az olduğu için öğrenci YDS ders programında   anlamadığı bir konu ile karşılaştığında rahatlıkla soru sorabilme ve yanıt alabilme imkanına sahip olması, diğeri ise dersleri veren eğitmenin kalabalık gruplarda yapamadığı şey; her öğrenci ile birebir ilgilenir ve iletişim kurabilir.

YDS ders programının uygulandığı özel YDS ders programında bu avantajlar öğrenciye olumlu bir biçimde döner ve  iyi sonuçlar alınmasında çok büyük etken olur.

YDS DERS PROGRAMLARI için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS ders programı uygulanan merkezlerde kurulan YDS ders programı kampüslerindeki YDS ders programı için düzenlenen etkinliklerde, tertiplenmekte olan  YDS dersleri bünyesinde, öğrenci hangi YDS programında yer alırsa alsın aldığı programın türüne bakılmaksızın onu üzen, huzursuz eden, ayrılmak istediğinde ayrılmasına engel olan ve bunun için yasak bir zorunluluk oluşturan ”  SENET ”  yapılmaz. Maddi olanakları ölçüsünde gerekirse ödemelerini taksitle de yapabilir.
  • YDS ders programı forumlarında yer alan YDS ders programı eğitim çalışmalarında ki YDS derslerinde, YDS ders programlarında ders veren eğitmenlerin tümü yılların  birikimine sahip çok deneyimli eğitmenlerdir.
  • YDS ders programı kategorisindeki YDS ders programı konusunda yapılan seminerlerde verilen YDS ders programının içeriğinde, YDS sınavında  başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri, çok sayıda akademik kelime bilinmesidir. Bu nedenle, YDS ders programlarında yer alan öğrencilere sınavda geçen belli bazı  akademik kelimelerle ilgili özel alıştırmalar verilir ve alıştırmaların tümünün hiç kaytarmadan eksiz bir biçimde yapılması öğrencilerden istenir. Yapmayanlar  derhal uyarılır.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

  • YDS özel ders almaktan sakın kaçmayın. Bu sınavın en önemli karakteristiğidir  özel ders almak. Hele, sınavda yasal sınırların üzerinde bir not elde etmek isteyenler, kesinlikle birebir YDS özel ders almalı.
  • Olabildiğince çok zaman ve fırsat buldukça akademik seviyede yazı, makale, kitap ve dergiler okuyun.
  • Akademik kelimeleri ezberlemekten öte özümseyin. Yani istediğiniz anda kullanılabilir durumda aklınızda olsun. Kelime ezberlerken yapılan çalışmalar çok önemli. Ezberlenen kelimelerin kalıcı olması için ezberlenen her kelime ile içinde kelimenin geçtiği cümleler kurun. Çok daha kalıcı olur.
  • YDS için  kesinlikle orta üstü seviyede  bilginiz olsun. Tüm buna rağmen yukarıda sayılan önerileri bu bilgilere ekleyerek başarılı olabilirsiniz. İngilizce bilmek ve hatta yüksek bir seviyeye sahip olmak bile  sınavda başarılı olunacak anlamına gelmez.
  • Dil  bilginiz  sıfır ise, bize baş vurun ve sıfır olanlar için YDS hazırlık özel programımızda yer alın. Bu programlar, hazırlık için İngilizcesi sıfır olanlara özel olarak hazırlanmıştır.