Yds de BaşarıYDS’ de BAŞARILI OLMAK

Yds de Başarılı Olmanın Koşulu

1 – Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi  (4 Kişiden Oluşturulan Gruplara Yds Dersi )platformunda verilen 

1 – YDS DERSI ( BİREBİR ÖZEL YDS DERSİ ): YDS’de başarı kazanmak amacı ile YDS dersi platformunda birebir verilen özel YDS dersi kapsamında,  YDS’de başarı kazanmak ve  hazırlık için, uzun zamandan beri tartışılan ama son zamanlarda YDS sınavı üzerindeki olumlu etkileri kabul edilen, oluşturduğu sinerji ve olumlu havanın etkisi ile öğrencinin çalışma temposu ve performansında büyük gelişmeler ve artışlar sağlayan ama tüm bunların iyi bir hoca gözetiminde verilen ve profesyonel destekle  YDS’de başarı kazanmak amacında olan ve özel YDS dersi  almak isteyen öğrenciye, derslerin işleneceği zamanı belirleme konusunda bir öncelik tanınır.

 YDS’de başarılı olma hedefi taşıyan öğrenciler, YDS dersi departmanlarımızda, bireysel ders alacaklar için düzenlenen özel YDS dersi sürecinde, öğrencinin almak istediği nota, seviyesine ve derslerde göstereceği algılama konusundaki yeteneğine bağlı olarak kaç derslik bir YDS dersi programı uygulanması gerektiğine karar verildikten sonra, öğrenciye YDS’de başarılı olmaları hedefi ile ” kişiye özel ve özgü YDS ders programı ” uygulaması başlatılır.

2 – YDS DERSI ( 4 Kişiden oluşturulan gruplarla YDS DERSİ ) : YDS’de başarı isteği ile YDS dersi için kurulan özel eğitim bölümlerinde  toplu olarak  uygulanan YDS dersi ile ilgili öğretilerde,  YDS sınavı için, uzun yıllardır uygulanan ve denenen kalabalık gruplarla yapılan YDS hazırlık derslerinin YDS sonuçları üzerinde pek iyi etki yaratmadığı diğer bir deyişle Yds’de Başarılı olmak konusunda olumlu sonuçlar elde edilemediği şeklindeki söylenti ve yaşananlarla söylenti olmaktan çıkarak oluşan gerçek, ancak grupları oluşturan öğrenci sayısının azaltılması ile ve birde çok kaliteli, ciddi, disiplinli, çarpıcı, mutlaka öğretici, geliştirici özellikleri olan YDS ders  programı 4 öğrenciden oluşan bir gruba uygulanmasına rağmen grupta bulunan her öğrenciye tek, tek ulaşan, önerdiği YDS sınav çözüm teknikleri ile adeta bu sınavda görülmedik bir yenilik ve devrim yaratan, sağladığı kolay çözümler nedeni ile YDS öncesi sınava hazırlanan öğrencinin moralinde bir iyileşme yaratan, YDS  sınavına hazırlık ve YDS’de başarılı olmanın koşulları konusunda uzman olan YDS eğitmenleri aracılığı  ile devreye sokulan programların uygulanması ile çözülebileceği şeklinde bir ön görüyü doğurdu.

Öğrencilerin  YDS’de başarı kazanmaları amacı ile  YDS dersi ile ilgili verilen seminerlerde , birden fazla öğrenci için  organize edilen  YDS dersi ve  ilgili eğitimlerde YDS’de başarı hedefi ile yer alanlar  YDS programlarında, yıllar öncesinden bunu gören ve uygulayan bizler zaten uygulanan bu yöntemle dersler verdik. Bilinen bir şeyin yeni bir buluşmuşcasına sunulmasına gerek yok. Artık, diğer birçok kurumda bu uygulamaya geçtiğine göre;  bilinen tarzı ile seviyeleri bir birine çok yakın seçilen 4 öğrenciden oluşturulan YDS gruplarında yer alarak, birebir YDS özel ders nitelik ve özelliklerini taşıyan bir programla ders alarak sınavda başarılı olabilir.

YDS’ de BAŞARILI OLMAK

 Ülkemizde  birçok yabancı dil sınavı ve bu  YDS de başarılı olabilmek için öğrencilere ders veren birçok kurum vardır. Bu kurumlarda öğrencilere genel olarak YDS sınav teknikleri, dil bilgisi kuralları, paragraf bilgisi dersleri verilir. Bu dersler YDS sınavından yeterli puanı almak isteyen birçok kişi tarafından tercih edilir. YDS derslerinde çok kişi güçlük çeker çünkü ikinci bir dili teknik ve dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek bir hayli güçtür.

  YDS’de başarı  kazanmaları için  YDS eğitimi boyunca öğrencilere sürekli olarak kelime ezberi yaptırılmasının yanı sıra bu kelimeleri nerede ve nasıl kullanabileceğine dair ipuçları da verilir. Bu ipuçlarıyla beraber öğrenci sürekli pratik yapar. Fakat bu çalışmalar sırasında birçok öğrenci zorluk yaşar. Öncelikle toplumda  genel görüşü yansıtan  yabancı dil öğrenmek zordur ön yargısıyla işe başlar.  Bu sebeple en ufak bir zorlukla karşılaştığında  pes edebilme ihtimali doğar. Bu durum çalışmaya olan inancını kırar  ve hedefine ulaşmasını engeller. İngilizce öğrenmek için ana dil olarak İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde yaşamak gerektiği gerekir fikride başarılı olamamada en önemli sebeplerinden biridir. Dili öğrenmek için bu şart elbette önemlidir. Fakat YDS sınavı için bu gerekli değildir çünkü YDS sınavı  teknik bir sınavdır. Kağıt üzerinde yapılan herhangi bir konuşma, dinleme yeteneği veya yeterliliğinin ölçülmediği bir sınavdır.  


YDS  ve YDS de başarılı olmak bir çok sınav için hazırlanan insanın korkulu bir rüyasıdır. YDS sınavında başarılı olabilmek için her şeyde olduğu gibi bunda da düzenli çalışarak başarı elde etmek mümkündür. Bu sınavda geçen  belli kalıplar ve sınava ait özel teknikler tam anlamıyla öğrenilir ve  aşağı yukarı her sınavda kullanılan  belirli kelimeler doğru şekilde ezberlenerek özel çalışmalar yapılırsa başarı mutlaka sağlanacaktır. Kelime ezberi dil öğrenirken yapılması gereken en önemli koşullardan biridir çünkü ne kadar teknik bilinse de kelime bilgisi olmadan bu teknikleri tam anlamıyla uygulayabilmek söz konusu değildir. Tekniği kullanarak her soru için verilen beş seçeneğin bir kaçı elenebilir ve geriye kalanlarda anlama bakılarak eleme yapılması gerekebilir. Son senelerde yapılan YDS sınavlarında daha çok bu şekilde soruların olduğu görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı kelime bilgisi  YDS sınavı  için olmazsa olmazlardandır. Tüm bu koşulların sağlanmasıyla aslında YDS sınavına hazırlık için gerekli olan her şey yapılmış olur. Bundan sonra yapılması gereken en önemli adım öğrenilen bu bilgilerin sürekli olarak denenmesi ve eksik görülen yerlerin giderilmeye çalışılmasıdır. Bunu YDS deneme sınavlarıyla yapmak mümkündür. YDS sınavı için verilen süre zarfında deneme sınavı çözerek hem zamanı iyi kullanmayı öğrenebilir hem de sınav da zamanla ilgili yetiştirme sorununuzu ortadan kaldırmış oluruz.


Her sınav için olduğu gibi YDS’de başarı sahibi olmak için YDS  için de gerekli olan belli koşullar vardır. Bunların en önemlisi istek ve devamlılıktır. Bunlar sağlandığında geriye kalan tek şey çalışmak olacaktır. Bunların sonucunda başarı elde edememe gibi bir durumun  ortaya çıkma olasılığı oldukça düşüktür. Her hedef gibi bu hedefte de mutlaka kararlı olmalıyız ki başarıyla aramızdaki mesafe yok olsun. Başarı çalışma ve irade ile  gelir. Bu iki etkenin bizde olması için hiçbir engel yoktur.