Yds DersiTHY ÇALIŞANLARINA YDS DERSİ PROGRAMLARI

THY Çalışanlarına  Yds Dersi Programları İçeriği

1 – THY Çalışanlarına Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – THY Çalışanlarına Yds Dersi ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Dersi )

Telefonlar :
0 212 572 00 34
0 532 477 25 41

 THY çalışanlarına YDS dersi alanındaki YDS dersi seminerlerinde düzenlenerek THY çalışanlarına YDS dersi eğitim merkezinde uygulanan ve  YDS dersi eğitmenlerinin gözetiminde hizmet veren ayrıca YDS dersi platformunda ki YDS dersi kategorisinde düzenlenen ve YDS dersi seanslarında uygulanan birebir özel THY çalışanlarına YDS ders programı ,  YDS dersi programına katılmak isteyen ve kayıt yaptıran aday öğrencilere bireysel özel YDS dersi ve grup dersleri olarak 2 türlü uygulanır.Böylece adaylar durumlarına uyan istedikleri türde  eğitimi seçerek YDS dersi alabilirler.

1 – THY ÇALIŞANLARINA YDS DERSİ ( BİREBİR ÖZEL YDS DERSİ ) :  YDS dersi konusunda  YDS dersi vermek amacı ile kurulan merkezdeki YDS dersi  departmanında  var olan YDS dersi birimlerinde ki YDS dersi seminerlerinde, YDS dersi almanın yararına inananlar için düzenlenen YDS dersi etkinlikleri çerçevesinde uygulama özelliğinden ötürü, kuruluşu, yapılışı ve uygulanışı itibari ile kapsamında bulunan tüm nitelik, özellik ve inceliklerin öğrenci lehine kullanıldığı ve kesinlikle öğrencinin gelişimine ve bilgisinin artmasına yüzde yüz direk olarak katkı sağlayan, sorulan sorular hakkında öğrenciye özel açıklamalar yapan, öğrencinin eksik olan akademik kelimeler sayısını özel yöntemlerle çoğaltan,   sınava dair anlaşılır, açık, net ve ayrıntılı bilgiler vererek öğrencinin YDS sınavı öncesi moralini yükselten, sınav konusunda uzmanlaşmış bu sınavın nasıl geçileceğini çok iyi bilen hocaların gözetim ve denetiminde uygulanan YDS dersi programları ile  birebir özel YDS dersi almak isteyen aday öğrenciler, birebir ders alacaklarından kendilerine   YDS dersi  programının uygulanacağı gün ve saatleri belirleme önceliği tanınır.Bundan kasıt, birebir YDS dersi   alacak aday öğrencinin günlük yaşamında bir sıkıntı yaşamasını önlemek ve kendi belirlediği gün ve saatlerde ders alarak bir yandan da günlük yaşamını sürdürmesini sağlamak içindir.

YDS dersi seanslarında bu şekilde YDS dersi alan aday öğrenci YDS dersi platformunda tertip edilen  YDS dersi aşamalarında ki YDS dersi öğretilerinde aldığı özel YDS dersleri kapsamında her hangi bir baskı hissetmeden gereksinimi olan YDS derslerini rahatlıkla alır ve YDS dersi programına katılır.Adaya kaç ders verilmesi gerektiği,yapılan seviye sınavından elde edilen bulgu ve verilere vede   sınavda almak zorunda olduğu  NOTA  göre belirlenir.

2 – THY ÇALIŞANLARINA YDS DERSİ (4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  YDS DERSİ ) :  YDS dersi alanında artık güvenilir olmaktan çıkan ve verilen YDS derslerinin kalitesi her kes tarafından tartışma konusu olan kalabalık gruplarla yapılan toplu YDS derslerinin  karmaşa ve kargaşasından kurtulmak ama yinede toplu ders almak isteyenler için,  YDS dersi  kampüslerinde hazırlanan  YDS dersi etaplarında ve YDS dersi eğitim etkinliklerinde, bireysel özel ders almak istemeyenler için organize edilen YDS dersleri kapsamında fiyat açısından uygun koşullar içeren, öğrencilerin düşündükleri tüm amaçlarını ve hedeflerine gerçekleştirebilecekleri özelliklere sahip olan, sorular hakkında sade,basit ama anlaşılır bilgiler veren, öğrencilerin kelime haznelerini özel yöntemlerle geliştiren ve bildikleri kelimelerin sayısını arttıran  içeriği tam anlamı ile bu yönde düzenlenmiş YDS dersi programlarına dahil olarak seviyeleri bir birine denk yada olabildiğince çok yakın olan aday öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplarda birebir özel YDS dersi kalitesine çok yakın nitelik ve özelliklerde YDS dersi alabilirsiniz.

YDS dersi müfredatına uygun olarak YDS dersi platformunda her zaman yapılan ve YDS dersi  panellerinde  düzenlenerek  YDS dersi etkinlikleri çerçevesinde 3,4 öğrencinin bir araya gelmesi ile oluşturulan mini gruplar için  YDS dersleri kapsamında grup derslerinin bireysel YDS dersi kalitesinde olabilmesi ve aynı özellikleri taşıyabilmesi amacı ile , grup sayısı  4 kişi ile sınırlanmıştır. Böylece, öğrenci sayısı az olduğundan YDS grup derslerinde adaylar anlamadıkları bir konu ile karşı karşıya kaldıklarında istedikleri gibi soru sorabilirler.Oysa bu imkan kalabalık gruplarla yapılan YDS derslerinde yoktur. Ayrıca, ders veren eğitmen de öğrencilerle birebir ilgilenebilir tıpkı bireysel özel derslerde olduğu gibi.

Yds DersiYDS DERSİNDE NEDEN BİZ

  •  YDS dersi platformunda ki YDS dersi öğretilerinde gerek toplu gerekse bireysel özel ders alanlar için  düzenlenen YDS dersi etkinlikleri çerçevesinde, YDS ders programlarında görev yapan ve YDS dersi veren hocalar gerçek sınav hocalarıdır ve konularında çok deneyimli, akademik kariyeri olan  ve uzmanlık seviyesine ulaşmış eğitmenlerdir.
  •  YDS dersi  birimlerinde hazırlanmış  YDS dersi kategorisinde   hem toplu hemde bireysel özel ders alan öğrenciler için  tertip edilen YDS dersi etkinlikleri çerçevesinde  dersler  sürecinde aday öğrencilere sadece gramer ve İngilizce bilgisi verilmez. Beraberinde, YDS sınavında adayların işine çok yarayacak onların soruları doğru ve daha hızlı yanıtlamasını sağlayacak eğitim  ve bilgiler de verilir.
  • YDS gibi akademik sınavlarda akademik kelime bilgisi çok önemlidir adeta sınavda başarı kazanmanın altın anahtarlarından biridir. Bu nedenle,   YDS dersi sınıflarımızda yapılan YDS dersi düzenlemelerinde, öğrencilere verilen özel  YDS dersi etkinlikleri kapsamında  eğitimler sırasında aday öğrencilere özel hazırlanmış kelime alıştırmaları verilerek onların bu konuda gelişme ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanır.  Akademik kelime bilgisi artan öğrencinin  YDS sınavında başarı şansı artar.
  •  YDS dersi departmanında  organize edilen YDS dersi  etkinliklerinde sadece toplu ders alanlara değil diğer yandan birebir özel ders alanlar içinde uygulanmakta olan YDS dersi etkinlikleri çerçevesinde aday öğrencilere eğitim sırasında  onlara ayak bağı olacak, üzecek ve huzursuz ederek derslere odaklanmalarını zorlaştıracak ” SENET “ yapılmaz.Ödemeler karşılıklı anlaşma ile bir takvime bağlanır ve bu şekilde ödenir.

NEDEN ÖZEL DERS

YDS dil  bilmekle çözülecek ve başarılı olunacak bir sınav değildir.Sınavın özelliklerini bilmek gereklidir.Bu da ancak birebir YDS özel ders almakla sağlıklı bir şekilde yerine getirilir.