Yds Hocası, Yds Hoca Hakkında Bilgi

Yds Hocası, Yds Hoca Hakkında Bilgi Platformu

1 – Yds Hocası, Yds Hoca ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds Hocası, Yds Hoca ( 4 Kişilik Gruplara Yds Dersi )

1 – Yds Hocası, Yds Hoca ( Birebir Özel Yds Dersi ): YDS hocası, YDS hoca platformundaki sınıflarında   YDS hocası, YDS hocanın özel seanslarında ve YDS hocası, YDS hoca tarafından YDS öncesi hazırlık derslerinde, öğrencinin en büyük dostu ve yardımcısı, sağladığı ve verdiği olumlu hava ile öğrenciyi daha çok ve sıkı çalışmaya iten, benzersiz özellikleri ile sınav öncesi öğrencide moral değerleri yükselten,  aşılmaz denilen  sorular hakkında verdiği bilgilerle öğrenciye  sınav  için büyük kolaylıklar sağlayan, soruların çözüm teknikleri hakkında inanılmaz derecede önemli verilerle öğrenciyi rahatlatan ayrıca YDS hocası, YDS hocanın birebir  özel ders programlarına katılarak yıllar boyu elde ettiği bilgi ve deneyimlerle hazırlanan  YDS hocasının bu programları öğrenciye sağlayacağı kazanımlar ile onların amacına ve hedefine ulaşmada en kolay ve en kestirme yol olur..

 YDS hocası, YDS hocanın sahibi olduğu ders merkezinde eğitim veren Yds hocası, YDS hocanın birebir özel YDS ders programlarından her hangi birinde yer alan  öğrenci, programın uygulama zamanı konusunda söz sahibi olur ve  program onun istediği gün ve saatlerde işlenir.

2 – Yds Hocası, Yds Hoca ( 4 Kişilik Gruplara Yds Dersi ):  YDS hocası, YDS hoca
nın kendi mekanında bizzat YDS hocası,  YDS hocanın gözetiminde yapılan etkinlikler kapsamında,  son günlerin trendi olan küçük bir sınıf havasında ki YDS gruplarına katılarak kalabalık gruplarla yapılan  derslerden elde edilemeyen başarı yakalanabilir. YDS grupları, özel olarak küçük gruplar için hazırlanmış öğrenci odaklı, öğrencinin tüm ihtiyaçlarına birebir yanıt verebilen ve uygulama aşamasında kalitesi ile öğrencinin seviyesini kısa bir süre içinde geliştiren onu sınava tam olarak hazır hale getiren, toplu ders olmasına rağmen her bir öğrenciye ulaşan ve onları YDS sınavı konusunda rahatlatarak güven tazelemelerine yol açan YDS hocası,  YDS hocanın hazırladığı programlarla desteklenir.

NOT: Gerek birebir gerekse küçük  gruplara uygulanan YDS hocası, YDS hoca tarafından özel hazırlanmış YDS programlarının uygulaması bittiğinde, öğrenci her şeyi ile % 100  sınava ve başarıya hazır hale gelir.

Yds Hocası, Yds Hoca Hakkında Bilgi

Yds Hocası, Yds HocaYDS hazırlık  hocası, olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu eğitim hayatında geçen 35 yıl bana çok iyi öğretti. Bu 35 yılın son 18 yılı bu sınav konusunda ders vermekle ve öğrenci yetiştirmekle geçti. Daha önce KPDS VE ÜDS dersleri verdim. YDS   sınavının  bunlardan pek bir farkı yok. Eski KPDS sınavı ile hemen, hemen aynı. Geçen 18 yıl içinde bu sınava öğrenci hazırlamakta uzmanlaştım. Artık bir sorun kalmadı. YDS sınava hazırlanmak için gelen öğrenci, şayet dediklerimi eksiksiz yerine getirirse bu sınavdan geçmesi değil geçmemesi mucize olur.

REFERANSLAR SAYFASINA tıklandığında bu konuda geçmiş neler yaptığımı gösteren eski öğrencilerin telefon numaraları ile birlikte adları var. Bu numaralar hakkımda gereken bilginin alınması için konuldu. Sorulabilsin ve güven kazanılsın  diye.

YDS sınavına hazırlık için gelen öğrencilerin seviyelerinin upper-intermediate olması gerektiği bilinen bir gerçek. Bu tür öğrencilere şayet seviyeleri gerçekten upper-intermediate ise, sadece ”  Yds sınav çözüm teknikleri dersleri ” verilir.

Seviyeleri düşük olan fakat  sınava girmek isteyen öğrenciler için hazırlananlara ” YDS özel ders programları ” mevcut. Bu programlar ” kişiye özel ” hazırlandığı için, öğrenci düşük seviyede de olsa sınavda başarılı olma ihtimali yüksektir.

Yıllarını bu sınava öğrenci hazırlamakla geçiren İbrahim Şahin Hoca, bu konuda güvenle sığınabileceğiniz bir eğitim limanıdır.