Özel Yds Dersi  Özel Yds Dersi Programı

Özel Yds Dersi Programı İçeriği

1 –  Özel Yds Dersi ( Birebir – Bireysel Özel Yds Dersi )
2 –  Özel Yds Dersi ( 4 kişilik – Grup  Özel Yds Dersi )

1 –  Özel Yds Dersi ( Birebir – Bireysel Özel Yds Dersi ): Özel YDS dersi etkinlikleri kapsamında, YDS sınavına hazırlanmak amacı ile, çağın en son sistem ve yöntemleri ile verilen ve öğrenciyi olduğundan çok kısa bir zaman içinde geliştiren ve seviyesini yükselten, olağan üstü ve sıra dışı hazırlanış biçimi ile benzerlerinden çok daha üstün nitelik, özellik ve çağdaş bilgiler içeren, bu karakteri ve yapısı ile her aşamada çalışan öğrenciye olumlu katkılar sağlayan, her zaman öğrencinin çıkarını gözeten ve bunun için sınavda öğrencinin YDS sorularını rahatlıkla ve hızlı vede doğru bir şekilde çözebilmesi için YDS sorularının nasıl çözüldüğünü anlatan açıklamaları kapsamında bulunduran özel YDS dersi programları ile yapılan derslerde öğrenciler yüksek bir skorla başarılı olmaktadır. Bekleriz.

2 –  Özel Yds Dersi ( 4 kişilik – Grup  Özel Yds Dersi ): Özel YDS dersi platformunun amacı, düşünülenin aksine küçük sınıflarda başarılı olabilmenin bir yolu az sayıda öğrenci ile ders yapmak ise diğer yolu da bu gruplara açık ve net bir dille yazılmış ve okuyanın anlayabileceği bir tarz da ifade edilmiş YDS çözüm tekniklerinin  ve içinde akademik kelimelerin geliştirilmesi ve sayısının arttırılması için özel çalışmaların, özellikle okuma parçalarının nasıl yanıtlanacağını anlatan ve öğreten bilgilerin bulunduğu özel YDS hazırlık ders programlarının uygulanmasıdır. Aksi halde grup sayısının azlığı kalitesiz bir program uygulandığında öğrenci için bir avantaj olamaz.

 

 Özel Yds Dersi Programı

Özel YDS dersi alarak yeni oluşturulan en çağdaş sistem, yöntem ve en son eğitim ve öğretim bilgilerinin yer aldığı, içeriği ile sınava hazırlık evresinde öğrenciyi kapsayan ve sınavla ilgili tüm gereksinimlerini karşılayan, YDS sınavının çözüm teknikleri ve taktikleri hakkında öğrenciyi en son bilgilerle aydınlatan ve sınavda kolaylık sağlayan sınavlara hazırlık YDS  programına katılmak ve amacınızı gerçekleştirmek isterseniz    Akademik Eğitim  konusunda deneyimli ve uzman kadrosuyla size katkıda bulunmaktan  onur duyar. Gerçekte özel YDS dersi birçok olumlu yanları ve avantajları ile sınava  hazırlanmak  için seçilmesi gereken en avantajlı ve pozitif sayılan yollardan biridir.

1 – Öğretmen tarafından bire bir özel YDS dersi verilenlerin tüm noksanları  özel ders sürecinde grup derslerine oranla  daha iyi tespit edilip bu eksik yanlar büyük bir hızla giderilir.
2- Özel YDS dersi  sırasında uygulanan  program konularının ayrıntılarına değinilmesi daha kolaylaşır. Özellikle 65 üstü nota gereksinim duyanlar için etkili ve doğrudan çözüm üreten bir yoldur özel  ders.
3- Özel YDS dersi esnasında  teknikleri  ve taktikleri konularının tüm ayrıntıları ile  anlatılması ve öğrencilerin bu tür bir eğitimi özümsemeleri daha kolaylaşır.
4- YDS özel ders  programları uygulanırken hocanın  her konuda kursiyere çok daha fazla zaman ayırabilme olanağı vardır.
5-  YDS sınavında hedefe ulaşmanın  en kestirme yoludur YDS  özel ders  (kişiye özgü özel dersler ).
6-  Seviyesi düşük olan yada sıfır olanlara  yönelik  özel YDS ders programları,  kurumumuzda büyük bir ciddiyet ve titizlikle verilir.

 Özel Yds  Ders

YDS sınavına girenlerin bu sınav için en temel gereksinmeleri   , etkili ve yetkin bir YDS hazırlık programı, konusunda uzman vede bildiklerini adaylara aktarabilen ve öğretebilen bir hocadır . Sınava hazırlanan ve özel   YDS dersi  alacak  adaylar  için bu işin uzmanı öğretmen arkadaşlarımızın ortaklaşa çalışmaları sonucu elde ettiğimiz sorulardan oluşan, bizimle çalışacak olan adayların hizmetine sunacağımız  YDS sınav hazırlık merkezimiz ve soru bankamız kurumun öğrenciye yarar sağlayacağı en büyük avantajlardan başlıcasıdır .  İddialı olduğumuz bir konu da hazırlanan özel program sayesinde, adaylarımız bir kez bu programı içeren özel ders aldıktan sonra istenilen skora ulaşamazlarsa bir daha ki hazırlık dönemlerini daha önce yapmış oldukları çalışmalar ve hazırlıklar ile herhangi bir katkı gerekmeksizin kendileri gerçekleştirebilir.

Özel ders programının   içeriği aşağıdaki gibidir:


1. YDS sınav hazırlık programı dersleri katılımcının bilgisine paralel olarak  50 ile 100 (İngilizcesi sıfır olanlar için ) ders arasıdır.

2. Özel YDS dersi programının gerçek hedefi  soru çözme teknikleri ile ilgili gerekli bilgilerin ve eğitimin verilmesi olduğu için, adayımız kayıt öncesi gireceği gramer sınavından en az Intermediate (Orta öncesi) düzeyde çıkmalıdır.

3.Özel derslerin  içeriğinin  ortalama sayısı öğrencinin bilgi, beceri ve performansına bağlı olarak 60-80 ders arasıdır.

YDS için hazırlananların halletmeleri gereken en büyük sorunlardan  biri de kursiyerlerin  sınava hazırlanma sürecinde yararlanabilecekleri kaynak sayısının az, var olan kaynaklarında esas sınava kıyasla yetersiz ve amaca uygun olmayışıdır. Elimizde bulunan yıllarca özel  ders veren arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucu elde ettikleri 12.000 adetlik soruyu kapsayan soru bankası ile kaynak sorununu sürekli olarak çözdük . Ayrıca bu 12.000 soruya geçen süre içinde yeni ve güncel sorular ekleyerek bilgi kaynaklarını genişlettik .

Özel ders kadromuz konularında uzman eğitmenlerden oluşmaktadır. Ayrıca  İngilizce programları, sizin seçtiğiniz ortamlarda da yapılabilmektedir.

 

ÖZEL YDS  DERSİ VE YARARLARI

1 – Özel YDS dersi alan bir öğrenci bulunduğu seviyeden başlayarak  hazırlık düzeyine getirilir. Özel ders aldığı için grupla birlikte ders aldığında gelmesi gereken seviyeye daha önce ulaşır. Dolayısıyla ders sayısının kısalığından faydalanmış olur.
2 – Özel ders olarak uygulandığında bilinmeyen yada anlaşılmayan konulara daha çok zaman ayrılabilir.
3 – Özel ders amaca ulaşmak açısından daha sağlıklı ve güvenilirdir. Grup  derslerine girmek sınavı kazanmayı zorlaştırdığı gibi zaman kaybına neden olur. Unutmayın bir sınavdaki başarısızlık size 6 (altı ) ay kaybettirir. Bununla da kalmaz ikinci bir kez aynı sınav için hazırlanmanın getireceği maddi külfeti ve streside unutmayın.
4 – Oysa özel ders olarak alındığında dersler veren hocanın öğrenciyle ilgilenmesi hem daha uzun sürelidir hemde daha sağlıklıdır.
5 – Ayrıca YDS özel ders  olarak alacağınız ders sayısı grup olarak alınandan daha azdır. Bu durum grup olarak ders aldığınızda ödeyeceğiniz miktarla özel ders için ödeyeceğiniz miktar arasındaki farkı azaltan bir etkendir.