İNGİLİZCE YDS DERSLERİ PROGRAMI

İngilizce Yds Dersleri hakkında Bilgi

1 – İngilizce Yds Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Yds Dersleri )
2 – İngilizce Yds Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Dersleri )

İngilizce Yds Dersleri

 

1 – İngilizce Yds Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Yds Dersleri ) : İngilizce YDS dersleri kampanyalarında açıklanan İngilizce YDS dersleri konusunda İngilizce YDS dersleri verilen merkezdeki İngilizce yds dersleri platformunda hazırlanan İngilizce yds dersleri programına bire bir özel ders almak üzere katılan YDS  aday öğrencilerine, İngilizce YDS dersleri konusundaki İngilizce yds dersleri programlarının işleneceği günleri ve saatleri belirleme imtiyazı verilir. Verilen bu öncelik sayesinde, aday öğrenci günlük yaşamında bir değişiklik yapma gereği duymaz ve ihtiyacı olan  İngilizce YDS derslerini rahatlıkla alabilir. Bu tür programların uygulama aşamasında, aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği bir sorundur. Sınavda başarı kazanmak için verilmesi gereken ders sayısının doğru olarak belirlenmesi gerekir. Bu nedenle YDS adayına seviye sınavı yapılır ve bu seviye sınavının sonuçları ve adayın sınavda elde etmek istediği ” puan ” ,  verilmesi gereken ders sayısının belirlenmesini sağlar.

İngilizce YDS dersleri ile ilgili olarak  İngilizce YDS dersleri kampüslerinde işlenen İngilizce YDS dersleri panellerinde ders sayısının belirlenmesinden sonra ki aşamada uygulanan  İngilizce YDS dersleri programı, öğrencinin tüm eksik ve yetersiz bilgilerini gideren onaran ve de seviyesini yükselten niteliklere sahip tarzdadır. Ayrıca, tamamen ” kişiye özel ve özgü ” bir karakteri olup tün incelik, özellik ve ayrıntıları ile uygulanarak öğrenciye çok  büyük katkılar sağlar.

2 – İngilizce Yds Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Dersleri ) : İngilizce YDS dersleri alanında İngilizce YDS dersleri departmanlarındaki İngilizce YDS dersleri kampüslerinde düzenlenen İngilizce YDS dersleri seminerlerinde, İngilizce seviyeleri bir birine denk olan 4 kişilik gruplara dahil olarak, bire bir özel ders kalitesinde ve özelliklerinde  İngilizce YDS dersleri alabilirsiniz. Grup eğitimlerinin bire bir özel ders kalitesine sahip olabilmesi için grup sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu şekilde, grup derslerinde, aday öğrenciler bu sayı azlığından yararlanarak istedikleri gibi anlamadıkları konularla ilgili soru sorabilirler ve ayrıca, gruplara eğitim veren eğitmen , aday öğrencilerle bire bir ilgilenebilir. Bu durum grup eğitimi alan adaylara bir avantaj olarak yansır.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • İngilizce YDS dersleri departmanlarındaki İngilizce YDS dersleri programında eğitim veren eğitmenler yds eğitimi konusunda uzmanlaşmış , çok deneyimli ve çok büyük bir bilgi birikimine sahip  gerçek yds hocalarıdır.
  •  İngilizce YDS dersleri birimlerimizde gerçekleştirilen İngilizce YDS dersleri programına katılan aday öğrencilere mecbur kalmadıkça genel İngilizce bilgileri verilmez. Eğitim daha çok öğrencinin sınavda soruları doğru ve hızlı yanıtlamasına katkı sağlayan yds sınav teknikleri ve yds sınav taktikleri ağırlıklıdır.
  • İngilizce YDS dersleri etkinlikleri bünyesindeki  İngilizce YDS dersleri programına dahil olan adaylara, yds sınavında çok önemli bir yer tutan ve sınavın temelini teşkil eden  akademik kelimelerle ilgili özel alıştırmalar verilerek bu konuda gelişmeleri sağlanır. Bu gelişi,mim tam olması için özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar verilir ve bu alıştırmaların çözümü ve özümsenmesi istenir. Alıştırmalarda ki kelimelerin özümsenmesi sınavda öğrencinin okuma parçalarına uyum sağlamasında ve çözümünde çok büyük yarar sağlar.

İngilizce YDS dersleri programına katılan aday öğrencilere ” senet ” uygulaması yoktur. Ödemeler öğrencinin daha önceden bildirmesi kaydı ile uygun taksitlerle de gerçekleştirilir.

İNGİLİZCE YDS DERSLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Passive Voice (Edilgen Yapı)
Reported Speech (Dolaylı Anlatım)
Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular)
Reported Speech (imperatives, must, shall, let’s, will)
Conditionals (Koşullu Cümleler)
Conditionals (Koşullu Cümleler Devam)
Wish / If Only (Keşke)
Unless / Provided / Supposing / As Long As etc.
Imperatives (Emir Cümleleri)
Relative Clauses (who / which / that)
-ing and -ed clauses
Conjunctions (Bağlaçlar)
Nouns Advanced (İsimler Gelişmiş)
Adjectives Advanced (Sıfatlar Gelişmiş)
Adverbs Advanced (Zarflar Gelişmiş)
Verbs Advanced (Fiiller Gelişmiş)
Noun Clauses (İsim Cümleleri)
Adjective Clauses (Sıfat Cümleleri)
Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)
Gerund and Infinitive
Causatives (Ettirgen Yapı)
Cause and Effect
Phrasal Verbs (Genel Açıklama)
Phrasal Verbs Liste 1 (Seperable – Ayrılabilir)
Phrasal Verbs Liste 2 (Inseperable, Transitive – Ayrılmaz, Geçişli)
Phrasal Verbs Liste 3 (Üç Kelimeden Oluşan, Geçişli)
Phrasal Verbs Liste 4 (Intransitive – Geçişsiz)