E Yds KursuE YDS KURSU PROGRAMI

E Yds Kursu Program İçeriği

1 –  E Yds Kursu  ( Birebir – Özel E Yds Kursu  )
2 –  E Yds Kursu  ( 4 kişilik Gruplar şeklinde E Yds Kursu )

1 – E YDS KURSU ( BİREBİR ÖZEL  E YDS KURSU ): E YDS kursu sahasında  E YDS kursu merkezimizdeki E YDS kursu platformunda kurulmuş E YDS kursu eğitim departmanında verilen E YDS kursu seminerlerinde ve birebir özel E YDS kursu etkinlikleri kapsamında, E YDS sınavına hazırlanma süreleri az olan, E YDS sınavından mutlaka geçmek isteyen ve bunu kısa bir sürede gerçekleştirmek isteyenler için hazırlanan öğrencinin e YDS sınavına hazırlık çalışmalarında en büyük yardımcı ve baş vuru kaynağı olan, tüm içerdiği hazırlık bilgi ve e YDS  geçme taktikleri ve teknikleri bilgileri ile öğrencinin E YDS sınavını başarmasında birincil derecede rol oynayan, öğrencinin kafasındaki tüm soruların yanıtlarını içinde barındıran, öğrencilerin en büyük zaaflarından biri olan akademik kelimeler konusunda onlara inanılmaz katkılar sağlayarak bu konuda onları geliştiren ve dağarcıklarında bulunan kelimelerin sayısını arttıran en çağdaş yöntem ve sistemlerin kullanıldığı, en büyük öğrenci dostu olan bu birebir özel e YDS kursu programına, özel   E YDS kursu almak üzere müracaat edenlerin, E YDS kursu programının işleneceği günleri ve saatleri kendi belirlemeleri konusunda bir hakları vardır. Böylece, E YDS kursu alanların özel hayatlarında bir aksama olmasının önüne geçilir.

E YDS kursu adına  E YDS kursu departmanında  düzenlenen  E YDS kursu forumlarındabireysel olarak organize edilmekte olan özel E YDS kursu sürecinde,  özel hayatında bir aksama olmadan öğrenci,  E YDS kursu programını günlük yaşamına göre belirler ve böylece ihtiyaç duyduğu   E YDS kursunu her hangi bir anormal durum  yaşamadan alır.

E YDS kursu birimlerimizdeki E YDS kursu yapılan bölümlerde özel e YDS  kurs programının kaç dersten oluşacağı, kursa katılan öğrencinin İngilizce bilgisine, , becerisine, dersleri algılama kapasitesine, düzeyine ve E YDS sınavında elde etmek zorunda olduğu nota göre belirlenir ve ” kişiye özgü ve özel e YDS kursu programı ”  devreye girer.

2 – E YDS  KURSU ( 4 Kişilik Gruplar Şeklinde   E YDS KURSU ): E YDS kursu ana kampüslerinde hizmet veren ve E YDS kursu platformunda tertip edilen E YDS kursu etkinliklerinde,  toplu gruplar için uygulanmakta olan  E YDS kursu  için yapılan düzenlemelerde, taşıdığı özellikler nedeni ile E YDS hazırlık çalışmalarında öğrenciye en büyük desteği vererek onun kısa bir süre içinde gelişmesine, seviyesinin yükselmesine ve bildiği akademik kelimelerin sayısının artmasına neden olan, öğrencide yarattığı sinerji aracılığı ile onu daha sıkı ve daha yoğun bir çalışmaya iten ve böylece E YDS sınavına tam olarak odaklanmasını sağlayan, soruların her birinin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda ayrı, ayrı bilgiler veren ve E YDS sınavında öğrencinin daha başarılı olmasında önemli bir rol oynayan  E YDS kursu programları ile  takviye edilen 4 öğrenciden oluşan küçük gruplar e YDS kursun ana damarını oluşturur.

E YDS kursu kampüslerindeki  E YDS kursu birimlerinde verilen E YDS kursu öğretilerinde,  4 öğrenci için hazırlanan E YDS kursu içinde, birebir özel E YDS kursu almaya karşı soğuk olan, toplu gruplar içinde ders almayı seven ve tercih edenler için oluşturulan bu sayıca az küçük gruplarda kalabalık gruplarla yapılan E YDS kurslarının  uygulanışında ortaya çıkan bir takım sakıncalardan uzak bir şekilde rahatlıkla amacınıza ulaşacak kalite ve özellikte kurslar alabilir ve hedefe varabilirsiniz. . Bunu başarmak için  İngilizce bilgileri  bir birine çok yakın 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda yer alarak kaliteli  ve çağdaş bir eğitim almanız ve  E YDS sınavında başarılı olmanız  sağlanan gerekli koşullar ışığında çok olası.

E YDS kursu etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen E YDS kursu forumlarında E YDS kursu sınıflarımızda,  küçük gruplar için uygulamaya konulan E YDS kursu ve öğretilerinde,  gruplarda öğrenciye sağlanan en önemli özellik, grup sayısının 4 kişi ile dondurulmasıdır. Zira, bilimsel araştırma sonuçlarına  göre 4 kişi grup eğitimlerinde en ideal sayı olarak belirlenmiştir.

Böylece, grubu oluşturan öğrenci sayısının az olması, E YDS eğitmenine çok büyük bir hareket alanı sağlamakta ve eğitmen tüm öğrencileri ile birebir ilgilenebilme ve iletişim kurabilme olanağına sahip olmaktadır.

Tabii ki , eğitmenin E YDS kursu panelleri sırasında bu şartlar içerisinde  E YDS kursu vermesi öğrencilere yaramakta ve öğrenciler anlamadıkları bir konu hakkında soru sorabilme imkanını yakalamaktadır.

Tüm bu olanakların sağladığı avantajlar E YDS kursu panellerinde verilen E YDS kurs sonuçlarına yansımakta ve olumlu sonuçların doğmasına ve elde edilmesine aracı olmaktadır.

 E YDS KURSU için NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • E YDS kursu organizasyonlarındaki E YDS kursu sürecinde, hem birebir özel hemde mini gruplar için hazırlanmış E YDS kursu sırasında, gerek birebir özel E YDS kursu  alan gerekse  gruplara katılarak e YDS kursu alan öğrencilerin hiç birine onları kursa mecbur eden , bağlayan ve istemediklerinde kursu terk edemez hale koyan ”  SENET ” yapılmaz. Öğrenci ödemelerini istediği şekilde yapabilir taksit yapmada dahil.
  • E YDS  sınavında başarılı olabilmenin olmazsa olmaz koşullarından biri de çok sayıda akademik kelime bilgisine sahip olmaktır. Bu nedenle, E YDS kursu aktivitelerinde tertiplenen E YDS kursu seminerlerinde, gerek birebir özel kurslar gerekse toplu kurslar için uyarlanan E YDS kursu bünyesinde, özel bir şekilde hazırlanmış olan akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar öğrencilere verilerek tümünün tam ve eksiksiz bir şekilde yapılması ve sadece bununla kalmayıp özümsenmesi de  istenir. Bu aşamada öğrenci çok yakından izlenerek alıştırmaların yapılması için sürekli uyarılır.
    E YDS kursu kapsamında verilen E YDS kursu derslerinde,
     birebir ve grup kursları için organize edilen  E YDS  kursu programlarında görev alan ve e YDS kurslarını veren hocalar konusunda yıllarca kurs vermiş, çok deneyimli, akademik kariyer sahibi  ve her şeyden önemlisi öğretmeyi bilen hocalardır.
  • E YDS kursu bölüm departmanında uygulanan E YDS kursu sürecinde, bir yandan birebir diğer yandan küçük gruplar için düzenlenmiş E YDS hazırlık kurs programlarının işlenmesi sırasında, öğrenciye sadece gerekli olan İngilizce bilgileri verilmez beraberinde sınavda soruların doğru ve hızlı çözümüne % 100 katkı sağlayan ” E YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri e kursu  ” da verilir.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.