TIPDİL SINAVI Hazırlık

Tıp dil sınavı hazırlık programına birebir özel ders almak üzere katılan aday öğrencilere ayrıcalık verilir.Bu ayrıcalığa göre,aday öğrenci programın uygulama gün ve saatlerini kendi belirler.Bundan amaç aday öğrencinin günlük yaşamında her hangi bir değişim yaşamasını önlemek ve günlük hayatında ki düzeni bozmamak içindir.Aday öğrenciye verilemesi gereken ders sayısı yapılan seviye sınav sonuçlarından elde edilen verilere bakılarak ayarlanır.